Accreditatie

Accreditatie in het kader van KOMO is het in opdracht van de overheid houden van toezicht door een nationale accreditatie-instelling, in Nederland de Raad voor Accreditatie (RvA), waardoor het gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat met betrekking tot de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geschiktheid van een certificatie-instelling (CI) en haar personeel t.a.v. de door de CI uitgevoerde processen en beoordelingen.

 

Menu sluiten
KOMO