Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), ingesteld door de overheid. De taken van deze organisatie in relatie tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), van toepassing in de bouw- en infrasector, zijn:

• beoordelen van Wkb-instrumenten i.r.t. de wettelijke eisen.
• bijhouden van een register van toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers die deze instrumenten mogen toepassen.
• toezicht houden op de werking van instrumenten via toezicht op instrumentaanbieders en door ‘reality checks’ op de bouwplaats.
• opleggen van sancties op instrumenten die onvoldoende werken of niet juist worden toegepast.
• het geven van voorlichting en rapporteren over de werking van de kwaliteitsborging in de bouw.

In oktober 2019 is het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) aan de TloKB voor toelating aangeboden, waarna het in december van dat jaar voorlopig is toegelaten. KiK is het breed in de markt ondersteunde Wkb-instrument dat geschikt is voor alle soorten bouwwerken in bouw en infra en voor alle gevolgklassen.

Menu sluiten
KOMO