Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging

De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), ingesteld door de overheid. De taken van deze organisatie in relatie tot de Wkb zijn: beoordelen van instrumenten i.r.t. de wettelijke eisen; bijhouden van een register van toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers die deze instrumenten mogen toepassen; toezicht houden op de werking van instrumenten via toezicht op instrumentaanbieders en door ‘reality checks’ op de bouwplaats; opleggen van sancties op instrumenten die onvoldoende werken of niet juist worden toegepast; het geven van voorlichting en rapporteren over de werking van de kwaliteitsborging in de bouw.

Menu sluiten
Komo