Productcertificaat

Een KOMO-productcertificaat is een document dat verklaart dat een product in overeenstemming is met de ‘specificaties’ zoals deze in het certificaat zijn vastgelegd.

In relatie tot het Besluit bodemkwaliteit:
Een KOMO-productcertificaat is een document dat verklaart dat een product geschikt is om te voldoen aan de relevante milieu(technische) eisen.

Over het KOMO productcertificaat: kwaliteit zoals beloofd dankzij objectief getoetste kwaliteit.

Menu sluiten
KOMO