Essentieel kenmerk

Een zogenoemd ‘essentieel kenmerk’ is een productkenmerk dat is opgenomen in bijlage ZA van een geharmoniseerde Europese norm en waarover een uitspraak gedaan kan worden in het kader van CE-markering. Zie voor uitleg CE-markering het betreffende artikel in deze begrippenlijst.

Menu sluiten
Komo