KOMO-norm / KOMO-richtlijnen: nìet hetzelfde als gecertificeerd

Sommige fabrikanten, leveranciers of applicateurs vermelden op hun website (of in andere documentatie) dat zij produceren of leveren ‘volgens de KOMO-norm’ of ‘volgens KOMO-richtlijnen’. Let op: dat betekent niet dat de betreffende onderneming over een of meer KOMO-certificaten en/of -attesten beschikt. Het is een zogenoemde eigenverklaring (een verklaring die door de afzender zelf is opgesteld), die inhoudt dat men kennelijk streeft naar goed werk, dat de KOMO-standaarden zou kunnen benaderen.

Echter: een KOMO-certificaat wordt niet zomaar afgegeven. Het is gebaseerd op vastomschreven kwaliteitseisen, vastgelegd door een College van Deskundigen, die consequent worden gehandhaafd en keer op keer opnieuw worden getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Een product of bouwproces voor de bouw- en infrasector voldoet dan ook uitsluitend aantoonbaar aan Beoordelingsrichtlijnen wanneer het officieel KOMO-gecertificeerd is. U kunt altijd zelf nagaan in onze database of via KOMO-online of een product of bouwproces werkelijk KOMO-gecertificeerd is. Neem bij twijfel contact op met KOMO voordat u producten, bouwprocessen of diensten inkoopt.

Menu sluiten
KOMO