Dienstencertificaat

Een KOMO-dienstencertificaat is een document dat verklaart dat het eindresultaat van een dienst in of rond de bouw- en infrasector in overeenstemming is met de in het certificaat vastgelegde ‘specificaties’ en dat het daarvoor gevolgde proces in overeenstemming is met de in het certificaat vastgelegde dienstspecificaties.

Wat is een dienst in of rond bouw- en infraprojecten? Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van bouwkundig advies, een energielabelrapportage of een advies inzake legionellapreventie. U vindt dienstverleners met een KOMO-dienstencertificaat in de zoekmachine op deze website.

 

Menu sluiten
Komo