Dienstencertificaat

Een KOMO-dienstencertificaat is een document dat verklaart dat een door de certificaathouder verleende dienst in of rond de bouw- en infrasector in overeenstemming is met de ‘specificaties’ zoals deze in het certificaat zijn vastgelegd.

Wat is een dienst in of rond bouw- en infraprojecten? Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van bouwkundig advies, een energielabelrapportage of een advies inzake legionellapreventie. U vindt dienstverleners met een KOMO-dienstencertificaat in de zoekmachine op deze website.

 

Menu sluiten
KOMO