Wat is een certificatieregeling en wat is een beoordelingsrichtlijn (BRL)?

Een certificatieregeling bestaat uit een set van documenten zoals een of meerdere beoordelingsrichtlijnen (BRL’en), model-certificaten, interpretatiedocumenten van de regeling, etc. In de betreffende BRL’en staan de eisen waaraan het product, bouwproces, dienst of managementsysteem moet voldoen, maar ook de eisen aan de organisatie van een certificaathouder en die aan betreffende certificerende-instellingen.

CvD

Een College van Deskundigen (CvD) stelt een certificatieregeling op. Hierin zijn alle partijen die belang hebben bij de betreffende certificatieregeling vertegenwoordigd. Dit CvD is verantwoordelijk voor de betreffende certificatieregeling en zal, zo nodig, de certificatieregeling aanpassen aan wijzigingen in wet- en regelgeving, normen, voortschrijdend inzicht, etc.De certificatie-instellingen rapporteren periodiek aan het CvD over hun uitgevoerde werkzaamheden. Op basis van de resultaten van de beoordelingen kan een CvD besluiten om een certificatieregeling aan te passen.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO