Waarom certificeren voor KOMO nu meer loont dan ooit

22-05-2019

 

Nederland krijgt een nieuw bouwstelsel. Andere wetgeving, die een stimulans is voor het toepassen van producten en bouwprocessen met vóóraf geborgde kwaliteit. De markt zal daarom objectief getoetste kwaliteit nog meer gaan honoreren. Niet in de laatste plaats omdat bouwbedrijven onder de nieuwe wetgeving een groot belang hebben bij de keuze voor kwalitatieve producten en processen. Dat beperkt hun aansprakelijkheid én bespaart hen kosten. Certificeren voor KOMO loont nu dus meer dan ooit.

 

Goed werk aantoonbaar maken

Onder het nieuwe bouwstelsel zijn bouwers verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat zij leveren. Zij moeten werken met een externe kwaliteitsborger (aangesteld door de opdrachtgever) en een toegelaten Wkb-instrument. Dat laatste is een systeem dat de kwaliteit van een bouwwerk in kaart brengt. Als de bouwer producten en processen toepast waarvan de kwaliteit al vaststaat, kan hij gemakkelijker aantonen goed werk te hebben geleverd. En hoeft de externe kwaliteitsborger minder toezicht uit te oefenen.

KOMO-gecertificeerd? Streepje voor!

Onderaannemers met een KOMO-procescertificaat en fabrikanten met KOMO-productcertificaten hebben straks meer nog dan nu het geval is een stevig streepje voor. Het KOMO-keurmerk is immers hét algemeen aanvaarde bewijs van objectief vastgestelde kwaliteit. En dat is waar in de nieuwe bouwwetgeving alles om draait. De verwachting is dan ook dat de vraag naar producten, bouwprocessen en diensten onder KOMO-certificaat snel verder zal stijgen. In het belang van de hele bouwkolom.

 

Wilt u KOMO-gecertificeerd worden?

Ambitieuze ondernemingen die vooruit lopen op de nieuwe bouwwetgeving zorgen dat zij kunnen leveren onder KOMO-certificaat. Dat werkt in vijf stappen.

De certificatie-instellingen die een licentie hebben om voor KOMO te certificeren verwelkomen u graag. Wilt u ook KOMO-gecertificeerd worden? Dan investeert u in marktsucces en nieuwe kansen. Nu en in de toekomst!

 

Voor wie meer wil weten

Het nieuwe bouwstelsel wordt bepaald door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die wet is in 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemt over het wetsvoorstel op 14 mei aanstaande. Als u meer wilt weten over de Wkb, bekijkt u het artikel over deze wet op de KOMO-website.

 

Menu sluiten
KOMO