Weer KOMO-BRL’en opgenomen in Online Catalogus van STABU

15-11-2021

KOMO omarmt digitalisering in de bouw

STABU heeft in oktober weer een aantal KOMO-BRL’en opgenomen in zijn Online Catalogus 2021. Bestekschrijvers en adviseurs hebben hiermee specifieke en up-to-date informatie voor handen over de in de catalogus opgenomen KOMO-beoordelingsrichtlijnen en de KOMO-certificaten. Daar komt nog eens bij dat alle data uit de STABU-systematiek geschikt zijn om toe te passen in BIM. Gemak dient de mens.

Zeven KOMO-BRL’en toegevoegd

De volgende zeven KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen tijd beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig- en het werktuigbouw deel in de catalogus.

Op specificatieniveau:

  • KOMO-BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen.
  • KOMO-BRL 2006 PE-buizen en hulpstukken voor binnenriolering onder vrij verval.
  • KOMO-BRL 2017 Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels.
  • KOMO-BRL 4107 Balustraden.
  • KOMO-BRL 5606 Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen.
  • KOMO-BRL 5607 Kunststofleidingsystemen van PE-RT voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen.

Op regelniveau (verwijzend):

  • KOMO-BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmateriaal – Op regelniveau in specificaties onder BRL 1705.

Komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.

Altijd up-to-date

STABU brengt regelmatig een update uit van de standaard specificaties. Zo werkt de gebruiker altijd met actuele data, inclusief verantwoording. Om gebruik te kunnen maken van de STABU-Catalogus heeft de gebruiker een token nodig. Deze is beschikbaar op het moment dat hiervoor een STABU-licentie met Ketenstandaard is afgesloten.


Ton Jans, digitaal delen van data

KOMO draagt steentje bij aan digitalisering in de bouw

Ton Jans, directeur KOMO, plaatst de STABU Catalogus in een breder kader van digitaal delen van data: “De STABU Catalogus is een van de manieren van KOMO om data te delen met relevante partijen in de bouw ten dienste van de markt en de  certificaathouders. Een flinke stap voorwaarts in digitalisering is het programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Een stelsel van afspraken om het mogelijk te maken digitaal data te delen tussen ketenpartners. Het programma heeft onlangs een subsidie van 10 miljoen euro voor 2 jaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen (bekijk het persbericht van DSGO, red.).

" Wij ontsluiten KOMO BRL’en en KOMO-certificaten, zodat zoveel mogelijke partijen in de bouw die kunnen gebruiken. "

Ton Jans, directeur KOMO

De bouw en installatie heeft het hard nodig om digitaal samen te werken en digitaal informatie uit te wisselen. Uiteraard neemt KOMO, ambassadeur van digiGO, haar verantwoordelijkheid om hier ons steentje aan bij te dragen. Wij ontsluiten KOMO BRL’en en KOMO-certificaten, zodat zoveel mogelijke partijen in de bouw die kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld via KOMO-online en de softwareapplicatie KiK-tool. De KiK-tool is naast een applicatie in het kwaliteitsborgingsproces een applicatie om de noodzakelijke dossiervorming  voor bouwwerken effectief en efficiënt vormt te geven. spelen certificaten een rol om bewijs van kwaliteit te managen en daarmee de kosten van kwaliteitsborging te verlagen in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het is de taak van DSGO om zoveel mogelijk beschikbare data en systemen binnen de bouwketen op een veilige, betrouwbare en gecontroleerde manier te kunnen delen en toegankelijk te maken voor ketenpartners. KOMO neemt haar verantwoordelijkheid!”

In KOMO Online vindt u alle KOMO BRL’en

Zoekt u de laatste versie van de KOMO-BRL kijk dan op KOMO Online. Alle KOMO BRL-en en bijbehorende certificaten plus bestekspecificaties zijn hier digitaal ontsloten. Ze zijn direct digitaal gelinkt aan de betreffende bouwbesluitparagrafen. Ook de KOMO-certificaathouders die conform deze kwaliteitsstandaarden kunnen leveren zijn ontsloten. KOMO-online heeft een link met de portal Bouwbesluitonline.nl. De KOMO-certificaat­houder staat dus helemaal vooraan in de bouwketen!

Zie ook:

Menu sluiten
KOMO