KOMO-online nu te raadplegen

14-10-2019

Gebruikte icoontjes in KOMO-online

BRL’en met bijbehorende KOMO-certificaten en bestekspecificaties digitaal ontsloten

Wilt u voor iedere bouwtoepassing weten waarvoor KOMO-gecertificeerde producten, bouwprocessen en diensten beschikbaar zijn? U kunt alle KOMO-BRL’en met bijbehorende certificaten en bestekspecificaties nu eenvoudig digitaal raadplegen via KOMO-online.

Schakelen met andere veel geraadpleegde databases

KOMO-online heeft een directe link met de database van Bouwbesluitonline.nl en KennisID. Later zijn ook openspecificaties.nl en de STABU-bestekspecificaties waarin KOMO-certificatie is opgenomen gekoppeld aan KOMO-online.

Ook andere databases zijn gekoppeld aan KOMO-online waardoor er onderlinge data-uitwisseling plaatsvindt. Zo kunnen in de bouw en infra veel gebruikte applicaties als BIM en andere ontwerpsoftware, voortaan rechtstreeks ‘schakelen’ met alles wat geleverd wordt onder KOMO. KOMO-online is te raadplegen vanaf medio oktober 2019.

KOMO-keurmerk een goede zaak

Met het gemak van KOMO-online en de koppelingen met andere relevante databases geldt: grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, realisatieprocessen of diensten voor de bouw- en infraketen met een KOMO-keurmerk zijn gemakkelijker dan ooit voor te schrijven en in te kopen. Dat is een goede zaak want als er KOMO op staat, voldoet het geleverde aan alle geldende eisen van zowel marktpartijen als overheden. Objectief getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

KOMO-certificaathouders hebben voorsprong

In de aanloop naar de Wkb hebben KOMO-certificaathouders een voorsprong. Zij leveren conform de kwaliteitsstandaarden en zijn direct ontsloten via KOMO-online. Zeker ook omdat KOMO-online wordt  gekoppeld aan het KOMO instrument voor de kwaliteitsborging (KIK). Met hun KOMO-certificaat bieden onze certificaathouders afnemers het vertrouwen dat hun product, proces of complete bouwwerk voldoen aan alle markteisen en relevante regelgeving. Het KOMO-keurmerk is een grenzeloos bewijs voor objectief getoetste kwaliteit.

Menu sluiten
KOMO