Ooit stilgestaan bij de levensduur van uw platte dak?

07-06-2018

Hoe lang gaat een plat dak mee? Dat is misschien niet een vraag waar u dagelijks bij stilstaat. Maar het is wél een belangrijk onderwerp. Immers: de levensduur van uw platte dak (of platte daken) is mede bepalend voor uw investeringsbeleid. Dat geldt voor particuliere eigenhuisbezitters, voor institutionele vastgoedeigenaren en natuurlijk voor de eigenaren van bedrijfsmatig onroerend goed.

Naast de levensduur van platte daken zijn ook de mate van onderhoudsbehoefte en uiteraard de wijze van isoleren van invloed op uw financiën en woon/werk-comfort. Niemand zit te wachten op onnodig veel onderhoud of een slecht geïsoleerd bouwwerk, waarin het ’s zomers te warm en ’s winters misschien te koud wordt.

Materiaalkeuze en vakbekwaamheid

De materiaalkeuze én de vakbekwaamheid van het dakdekkersbedrijf dat uw platte daken aanbrengt zijn in hoge mate beslissend voor de levensduur van uw dak.

Kort en goed: het is belangrijk dat de beste materialen worden verwerkt op een zodanige wijze dat uw platte dak heel lang meekan. Specialistenwerk, dat een gedegen opleiding en veel ervaring vergt. Zijn die ‘ingrediënten’ aantoonbaar aanwezig, dan kunnen platte daken meer dan 30 jaar lang prima vooruit.

Een goed plat dak heeft een waterdichte garantie

Een leverancier uit Den Bosch heeft laten bewijzen (BDA Levensloopver­klaring) dat haar dakbedekkingsmateriaal inderdaad meer dan 30 jaar meegaat. Wanneer haar dakbedekking wordt aangebracht door een van haar KOMO proces-gecertificeerde, ‘Established’ dealers verstrekt dit bedrijf bovendien een all-in Verzekerde Garantie. Die garantie houdt in dat zowel het materiaal als de verwerking volledig zijn verzekerd. In beginsel voor een periode van 10 jaar. Maar er zijn ook pasklare oplossingen voor langere garantieperiodes bijvoorbeeld in de vorm van zogenoemde prestatiecontracten.

Geleverd onder KOMO-certificaat en conditie steeds gecontroleerd

Deze onderneming is Wédéflex Duurzame Daksystemen en is in het bezit van KOMO-certificaten die verklaren dat Wédéflex voldoet aan al het gestelde in BRL (Beoordelingsrichtlijn) 1511. Uiteraard: objectief vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. Wédéflex biedt ook nog de mogelijkheid om de conditie van uw dak of daken te monitoren. Dat gebeurt met Wédéscan, een intelligente software-oplossing volgens NEN 2767, zodat u altijd weet hoe ‘daar boven’ de stand van zaken is.

Menu sluiten
KOMO