KOMO: 55 jaar jong én een nieuw gezicht!

01-05-2018

In 2018 vieren we meer dan 55 jaar KOMO: hét keurmerk voor de bouw en infra. Daarover later meer. Maar om te beginnen hebben we een intensieve make-over gedaan. Onze nieuwe website is daarvan het bewijs. KOMO is opgefrist, reloaded en klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin vernieuwing, het stimuleren van innovaties én kansrijke marktinitiatieven centraal staan. En bouwkwaliteit voorop. Want daar gaat het allemaal om.

Van toen naar nu: kwaliteit zoals beloofd
In 1962 stonden de GWW-sector en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de wieg van KOMO. Doel: zekerheid verkrijgen bij het inkopen, zowel in de infra als in de woning- en utiliteitsbouw. Anno nu is KOMO 100% privaat en vrijwillig. Met meer dan 4.300 certificaat- en/of attesthouders in 48 landen, samen goed voor circa 6.300 geldende KOMO-certificaten en KOMO-attesten. KOMO betekent: objectief getoetst, volgens vaststaande BRL-en, op basis van onafhankelijke en collectieve kwaliteitseisen. Keer op keer gecontroleerd en dus: kwaliteit zoals beloofd.

Wat is er veranderd?
KOMO vernieuwt en neemt tal van initiatieven voor meer zichtbaarheid en een nog bredere bekendheid. Natuurlijk in de eerste plaats waar het professionele opdrachtgevers betreft. Maar ook gericht op de particuliere ‘bouwconsument’. Onze nieuwe website is daarvan een tastbaar bewijs. Doel: een zo groot mogelijke markt bekend laten zijn met de voordelen van producten, bouwprocessen en diensten die onder KOMO-certificaat of –attest worden geleverd. Meerwaarde zichtbaar maken en bekendheid stimuleren. In ieders belang. KOMO gaat de vraag naar KOMO-gecertificeerde en geattesteerde producten en processen ook op andere manieren krachtig ondersteunen. In de loop van 2018 wordt dat concreet.

Nieuw! iBRL en innovatie-certificaat
Voor innovatieve producten en diensten t.b.v. bouw en infrastructuur heeft KOMO de innovatie-BRL en het corresponderende KOMO-innovatiecertificaat geïntroduceerd. Het KOMO-innovatiecertificaat biedt een verkorte procedure: aanstaande certificaathouders profiteren sneller van de voordelen van KOMO-certificering. Daarnaast kan de concurrentie niet ‘meekijken’, want de procedure en de stukken zijn vertrouwelijk. iBRL en innovatiecertificaat zijn resultaten van een veelgehoorde vraag vanuit de markt.

De toekomst is aan kwaliteit
Met alle nieuwe initiatieven en mogelijkheden winnen KOMO-certificaten en KOMO-attesten verder aan belang. Tegelijk honoreren de kabinetsplannen voor een nieuwe bouwstelsel vooraf objectief geborgde kwaliteit. Zowel waar het producten, bouwprocessen, diensten als personen betreft: kwaliteit zoals beloofd.

Menu sluiten
KOMO