KOMO en CI’en gaan (vooral online) door in coronacrisistijd!

07-04-2020

KOMO en CI gaan door in coronacrisistijd

Business, maar anders dan as usual

Op deze website en op LinkedIn lieten wij weten maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. Ook onze stakeholders, brancheorganisaties en certificatie-instellingen (CI’en) lieten van zich horen. We brengen u met deze blog graag op de hoogte van de ontwikkelingen (zonder daarbij volledig te zijn).

Bouw- en infrasector: veilig werken en gezondheid voorop

De bouw- en infrasector heeft net als andere marktsectoren te maken met de gevolgen van het coronavirus. Overheidsinstanties, brancheorganisaties en organisaties rondom de bouw nemen maatregelen en zoeken naar de beste oplossingen om de werkzaamheden zoveel mogelijk te continueren. Om veilig aan het werk te blijven tijdens de coronacrisis heeft het kabinet afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Wat ze allemaal gemeen hebben is dat veilig werken en gezondheid van personen voorop staat. Of het nou gaat om eigen medewerkers of om klanten en andere betrokkenen. De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid over het coronavirus worden daarbij op de voet gevolgd.

Business, maar anders dan as usual

Niet alleen overheden en brancheorganisatie denken na over de beste aanpak, ook KOMO en haar CI’en pakken de problematiek daadkrachtig op.

KOMO werkt ‘op afstand’

KOMO blijft haar werk doen: het beheer van het KOMO-keurmerk in samenwerking met certificatie-instellingen en onderscheidend vermogen van het KOMO-keurmerk voor het voetlicht brengen ten behoeve van de KOMO-certificaathouders. Onze maatregelen zijn vooral gericht op werken op afstand. Onze medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van online middelen. Natuurlijk werken telefonisch contact of e-mail uitstekend.

Certificatie-instellingen: zo goed als mogelijk continuering werkzaamheden

Onze CI’en zijn een onmisbare schakel in de KOMO-systematiek. Zij proberen zo goed als het kan hun werk voort te zetten. Voorop staat dat de voorzorgmaatregelen gericht zijn op de veiligheid van werknemers en klanten.

Gezocht is naar mogelijkheden om de voortgang van de eigen werkprocessen én de certificering en/of het onderzoek t.b.v. klanten te waarborgen met behoud van kwaliteit. Zoveel mogelijk gaan audits, keuringen en bedrijfsbezoeken door en is het laboratorium geopend. Uiteraard met inachtneming van de strenge regels van het RIVM en de overheid. Alternatieven voor contact worden gezocht. Naast traditionele middelen als telefoon en e-mail zijn dat bijvoorbeeld Skype of MS Teams.

Ondanks alle gecreëerde en goed werkbare alternatieven zijn CI’en realistisch: het kan voorkomen dat de voortgang van de dienstverlening door de situatie enige vertraging oploopt en dat deadlines in het gedrang komen. Daarvoor zal zonder enige twijfel begrip zijn, denken wij.

Wat doen CI’en voor KOMO?

CI’en beoordelen een product, bouwproces, dienst of managementsysteem op basis van een certificatieregeling. Wanneer is voldaan aan een KOMO certificatieregeling (BRL/beoordelingsrichtlijn) verstrekt de CI een KOMO-certificaat. Na de toelating voert de CI periodiek controles uit om na te gaan of blijvend aan de eisen wordt voldaan. Allemaal in het kader van ons motto ‘KOMO. Kwaliteit zoals beloofd’. De acties van de CI’en zijn er -ook in tijden van de coronacrisis- op gericht om de continuïteit van uw certificaat in stand te houden. U kunt zich dus ook in deze periode met kwaliteit onderscheiden.

Contact

Iedere CI informeert haar achterban met regelmaat, zowel via social media als via websites. Bekijk hun websites voor meer informatie.

Wij wensen iedereen in deze vreemde en onzekere tijden alle goeds.

 

Menu sluiten
KOMO