Jan Koers (Kiwa): ‘BRL 5019 praktisch en onmisbaar voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers onder de Wkb’

17-03-2020

Jan Koers, programmamanager Wkb bij Kiwa, over de BRL 5019

“Gecertificeerd worden op grond van BRL 5019 (‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’) is een belangrijke meerwaarde voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers en deskundigen in de bouw- en infrasector. Met het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5019 profileert u zich als onbetwiste specialist. En dus als een in alle opzichten preferente partij om mee te werken onder de Wkb.”

Dat zegt Jan Koers, Programmamanager Wet Kwaliteitsborging bij Kiwa Nederland (Building and Civil Engineering). “Daar komt bij dat BRL 5019-certificatie verplicht is om te kunnen werken met KiK, het toegelaten instrument voor kwaliteitsborging conform de Wkb. Alle reden dus om certificatie heel serieus te overwegen.”

" Toch is de BRL 5019 heel praktisch, logisch en toegankelijker dan je op het eerste oog wellicht vermoedt. "

Jan Koers, Programmamanager Wkb Kiwa

Praktisch en logisch

“Wie naar de inhoud van de BRL 5019 kijkt schrikt in eerste instantie misschien een beetje. Toch is deze Beoordelingsrichtlijn heel praktisch, logisch en toegankelijker dan je op het eerste oog wellicht vermoedt. Waar opleidingseisen worden gesteld, gaat het feitelijk om opleidingsniveau en wordt aantoonbare ervaring in de sector gehonoreerd. Natuurlijk moet de documentatie en implementatie van de richtlijnen voor kwaliteitsborging intern in orde zijn. Is dat het geval, dan kan certificatie relatief heel snel volgen. Gezien het belang daarvan voor de toekomst in de bouw- en infrasector is dat een goede zaak,” aldus Jan Koers.

Zie de BRL, hoofdstuk 3

“Ik zou organisaties met belangstelling voor het KOMO-procescertificaat op grond van BRL 5019 willen aanraden Hoofdstuk 3 van de BRL door te nemen. Dan kun je zelf nagaan welke ‘aanloop’ je eventueel nog moet nemen om een toelatingsonderzoek voor certificatie succesvol te doorlopen. KIWA of een andere certificatie-instelling met een KOMO-licentie voor BRL 5019 kan daarbij natuurlijk ook begeleiden. Voldoe je aan de toelatingseisen voor certificatie, dan is de volgende stap het aantonen van je deskundigheid. Nadat je de training hebt gevolgd en bent toegelaten tot het KIK-instrument, kun je een proefproject draaien. Hiermee kan ook het praktijkdeel getoetst worden. Is alles helemaal in orde, dan is het KOMO-procescertificaat onder handbereik.”

Aantoonbaar gekwalificeerd

Jan Koers: “Met het KOMO-certificaat op basis van BRL 5019 toon je aan dat je voldoet aan alle eisen die de Wkb stelt aan externe kwaliteitsborgers en aan de kwaliteitseisen van KOMO. Ik zou zeggen: specialisten en deskundigen, onderken het belang en sluit je aan, want daarmee ondersteun je de verdere ontwikkeling van de BRL en van het instrument KiK. Je hebt invloed en groeit organisch toe naar een prominente marktpositie onder de Wkb. Die wordt waarschijnlijk al ingevoerd per 1 januari 2021, dus de tijd dringt.”

Menu sluiten
KOMO