Ruimschoots aandacht voor KOMO in vakblad Beton & Staalbouw

23-06-2021

Het magazine Beton & Staalbouw besteedt in de tweede editie van dit jaar aandacht aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het blad ging in gesprek met Ton Jans, directeur KOMO en Erik-Jan de Bont, operationeel manager KOMO. Het leverde twee mooie artikelen op met een heldere blik op  de betekenis van KOMO en KiK voor bouwpartijen in de aanloop naar de Wkb.

Voorwoord

“De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) werd op 14 mei 2019 al aangenomen door de Eerste kamer en treedt op 1 juli 2022 in werking. Het doel van de wet is om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onderdeel van de Wkb is eveneens dat de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid. Het stimuleren van de kwaliteitsverbetering leidt bovendien tot een faalkostenvermindering. Verderop in deze editie alle ins en outs van deze nieuwe wetgeving”, aldus Roel van Gils in het voorwoord.


Ton Jans, directeur KOMO

Wkb stelt bouwers voor nieuwe uitdagingen

Het interview met Ton Jans op pagina 42, 43 en 44 heeft als ondertitel: ‘Hoe toon je aan dat een bouwwerk voldoet aan de eisen van de Wkb?’ Ton Jans benadrukt in het artikel dat de bouwer die werkt met gecertificeerde producten, processen en diensten hiervan de kwaliteit niet meer hoeft aan te tonen. Hij heeft zijn bewijslast op orde.

 

" Als een product of proces KOMO-gecertificeerd is, is de kwaliteit deskundig, onafhankelijk en aantoonbaar bewezen en de bewijslast op orde. "

Ton Jans

Erik-Jan de Bont, operationeel manager KOMO

Wkb en nu in de praktijk!

Op pagina 46 en 47 gaat Erik-Jan de Bont in op de praktijk van de Wkb en met name hoe de bouwondernemers zich hierop kunnen voorbereiden. “Zij zullen voor elk project een dossier moeten opbouwen. Alleen als hierin exact is vastgelegd welke kwaliteit is geleverd, staan zij sterk wanneer later toch gebreken voordoen. KOMO en het instrument KiK kunnen hierbij helpen”, aldus Erik-Jan de Bont

" KOMO heeft al ongelooflijk veel processen en producten gecertificeerd. Daar kunnen bouwondernemers en kwaliteitsborgers groot voordeel mee doen. "

Erik-Jan de Bont
Menu sluiten
KOMO