Bekendheid geven aan uw KOMO-keurmerk?

22-04-2021

Doe het op de juiste wijze!

Wilt u bekendheid geven aan uw KOMO-certificering? Een goed plan en wij zijn daar blij mee!

Het KOMO-keurmerk inzetten in uw marketingcommunicatie kan wanneer u gebruik maakt van KOMO-gecertificeerde producten en montagebedrijven of KOMO-gecertificeerde producten verhandelt. Wel is het zaak dat u dat op de juiste wijze doet, het KOMO-beeldmerk en het KOMO-woordmerk mogen niet ‘zo maar’ worden toegepast.
Omdat een vergissing gauw is gemaakt, geven wij in dit artikel een toelichting hoe u de verschillende KOMO-merken kunt gebruiken.

Wat is het onderscheid tussen het KOMO-beeldmerk en het KOMO-woordmerk?

U ontvangt van uw certificatie-instelling tegelijkertijd met uw certificaat, het KOMO-beeldmerk en/of -woordmerk. Uitsluitend de KOMO-certificaathouders mogen de KOMO-merken toepassen.

Het KOMO-beeldmerk staat voor de gerealiseerde kwaliteit van een onder KOMO-certificaat geleverd product, bouwproces of dienst. Daarom mogen uitsluitend KOMO-certificaathouders het (van rechtswege beschermde) KOMO-beeldmerk gebruiken. Het KOMO-woordmerk is daarnaast bedoeld voor houders van een KOMO-attest of een KOMO-managementsysteemcertificaat.

KOMO-keurmerken

Regels voor het gebruik beeldmerk en woordmerk

Hieronder geven wij puntsgewijs aan wanneer u het KOMO-beeldmerk en wanneer u het KOMO-woordmerk mag gebruiken.

  • Het gebruik van het KOMO-beeldmerk (zwart logo) is alleen toegestaan aan houders van een KOMO-(attest-met-)productcertificaat, -procescertificaat, of dienstencertificaat, maar niet aan houders van een attest of managementsysteemcertificaat.
  • Het gebruik van het KOMO-beeldmerk (of desgewenst het KOMO-woordmerk) bij of op geleverde producten, is alleen toegestaan aan houders van een KOMO-(attest-met-)productcertificaat en alleen voor die producten die ook daadwerkelijk gecertificeerd zijn. Het KOMO-beeldmerk (of desgewenst het KOMO-woordmerk) gaat daarbij altijd vergezeld van het betreffende certificaatnummer.
  • Alle houders van een KOMO-certificaat, -attest of -managementsysteemcertificaat mogen het KOMO-woordwerk gebruiken op hun publieke uitingen
  • Leveranciers die KOMO-gecertificeerde producten inkopen en verhandelen mogen op hun documentatie t.a.v. die KOMO-gecertificeerde producten het KOMO-woordmerk (zonder certificaatnummer) vermelden, maar niet van het KOMO-beeldmerk.
  • Bedrijven die zelf KOMO-gecertificeerde producten toepassen, mogen op hun documentatie t.a.v. uitsluitend die KOMO-gecertificeerde producten het KOMO-woordmerk (zonder certificaatnummer) vermelden, maar niet het KOMO-beeldmerk.
  • Bedrijven die samenwerken met KOMO-gecertificeerde procescertificaathouders voor de plaatsing of toepassing van KOMO-gecertificeerde producten mogen daarnaast ook op hun documentatie t.a.v. de KOMO-gecertificeerde processen het KOMO-woordmerk (zonder certificaatnummer) vermelden, maar wederom niet het KOMO-beeldmerk.
  • Tot slot zijn er ook andere organisaties, zoals samenwerkingspartners van Stichting KOMO, die voor het gebruik schriftelijke toestemming hebben gekregen van KOMO. Zij gebruiken in het algemeen een blauw-wit KOMO-logo en niet het zwarte KOMO-beeldmerk.

Helaas komt het voor dat een KOMO-merk voor producten, bouwprocessen of diensten niet juist wordt toegepast. Bij niet terecht of verkeerd gebruik is er sprake van concurrentievervalsing. Constateert u onrechtmatigheden of vermoedt u deze, laat het ons weten via info@komo.nl of op 085 – 486 24 20, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Meer informatie over het merkgebruik vindt u op:

 

Menu sluiten
KOMO