Woonconcepten met KOMO-certificaat en template in KiK

06-07-2022

Bouwbedrijven verdiepen zich steeds meer in standaardisering en industrialisering. Er verrijzen zelfs complete woningfabrieken. De industrieel vervaardigde woningen bieden een antwoord op het grote tekort aan woningen en de zoektocht van onder meer consumenten en woningcorporaties naar betaalbare woningen. SKH certificeert woningconcepten voor KOMO-certificaten op basis van de BRL 0904 ‘Houtskeletwoningen’ en de BRL 0905 ‘Bouwsystemen voor energiezuinige woningen en woninguitbreidingen’. Per definitie betekent dit dat de woonconcepten hiermee voldoen aan de bouwregelgeving.

De komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de gewijzigde bewijslast voor de bouwer stelt de bouwer van woonconcepten voor een nieuwe uitdaging. Hoe toont hij aan dat zijn concept aan de eisen van de Wkb en het Burgerlijk Wetboek (bewijslast) voldoet? En hoe houdt hij de kosten voor de kwaliteitsborger betaalbaar?

Bouwbedrijven die zich specialiseren in woonconcepten kunnen ervoor kiezen hun concept te certificeren. Ze tonen daarmee objectief getoetste en goedgekeurde kwaliteit aan. En managen tegelijkertijd hun bewijs en de kosten voor kwaliteitsborging.

Bekijk het hele artikel in BouwTotaal met Jan van der Meer (VDM Woningen), kwaliteitsborger Keimpe Stroop (gBOU.) en bouwer De Groot Vroomshoop.

De Groot Vroomshoop: 60 kant-en-klare houten huurwoningen voor jongeren, starters en spoedzoekers
Menu sluiten
KOMO