Ton Jans: ‘Private eisen meenemen in het kwaliteitsborgingsproces’

01-05-2024

Dit artikel is gemaakt voor CorporatieGids.nl

Om het woningtekort in Nederland op te lossen, moet iedere corporatie haar steentje letterlijk bijdragen. De introductie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) begin dit jaar biedt mogelijkheden. Ton Jans, directeur-bestuurder bij Stichting KiK en Stichting Komo, deelt tegenover CorporatieGids.nl zijn inzichten over hoe corporaties hiermee aan de slag kunnen gaan en vertelt wat het belang is van private eisen naast publieke eisen bij kwaliteitsborging onder de Wkb.


Ton Jans, directeur-bestuurder KOMO-KiK

“In het kader van de bouwopgave hebben corporaties niet louter te maken met het naleven van wet- en regelgeving, zoals de Wkb”, begint Ton het gesprek: “Er spelen ook andere vraagstukken variërend van financiële haalbaarheid, milieubelasting tot het vinden van de juiste bouwlocaties. Al deze uitdagingen liggen buiten het speelveld van de Wkb. Waar de wet wél kan helpen, is bij het stroomlijnen en vergemakkelijken van de vergunningsprocedure. Bijvoorbeeld door het contact met gemeenten te versnellen en te zorgen dat je maar één keer aan voorwaarden hoeft te voldoen.”

Private eisen

De Wkb schrijft voor dat bij bouwen in gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger moet worden ingezet. Ton: “Deze is verplicht een instrument voor kwaliteitsborging – zoals KiK – te gebruiken. De kwaliteitsborger zorgt ervoor dat het voltooide bouwwerk voldoet aan de publieke eisen, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze publieke eisen kunnen goed worden aangevuld met de private eisen van de corporatie zelf. Toetsing op private eisen levert relevante data op voor de corporaties. Denk bijvoorbeeld aan informatie over hoe bouwdelen zijn samengesteld en toegepast. Deze data vind je ook terug in het consumentendossier, ook wel opleverdossier, dat de bouwer bij oplevering overhandigt aan de opdrachtgever, in dit geval de corporatie. Dit dossier bevat waardevolle gegevens voor toekomstig onderhoud of renovatie, dus voor de beheerfase van een gebouw. Zonder het proces van kwaliteitsborging onder de Wkb en eventueel controle op private eisen moet de corporatie zelf onderzoek doen naar de feitelijke situatie en daarop hun beheer- en onderhoudsplannen baseren. Door private eisen op de nemen bij kwaliteitsborging kan dat sneller en efficiënter. Het mooie is dat deze gegevens via de KiK-tool beschikbaar zijn.”

Leunen op expertise

Het integreren van deze private eisen in de toetsing op de Wkb biedt dus mogelijkheden voor woningcorporaties. “Voor sommige corporaties is het gebruik van private eisen niet nieuw omdat ze een eigen technische staf hebben die daar ervaring mee heeft. Maar andere corporaties hebben die kennis niet, bijvoorbeeld omdat ze hun onderhoud uitbesteden. Dat is overigens geen probleem. Onder de Wkb kun je leunen op de expertise van de kwaliteitsborger die je inhuurt. Door hem te voorzien van de juiste scope aan eigen eisen, kun je zorgen dat die worden meegenomen tijdens de kwaliteitsborging.”

Checklists

“Vanuit KiK en KOMO kunnen wij corporaties helpen om hun eigen private eisen mee te nemen bij kwaliteitsborging. We hebben voor verschillende bouwprojecten – bijvoorbeeld voor kleine werken en verbouwingen – een checklist gemaakt in de KiK-tool om aan de ene kant risico´s te managen en aan de andere kant efficiency in processen te vergroten. Tegelijkertijd vind je in de KiK-tool koppelingen naar (KOMO-)certificaten die bewijs leveren van onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit. Dit levert bewijs voor de bouwer en scheelt de kwaliteitsborger tijd en daarmee zijn er minder kosten voor de corporatie.”


Beheer en onderhoud van woningen |

Checklists

“Vanuit KiK en KOMO kunnen wij corporaties helpen om hun eigen private eisen mee te nemen bij kwaliteitsborging. We hebben voor verschillende bouwprojecten – bijvoorbeeld voor kleine werken en verbouwingen – een checklist gemaakt in de KiK-tool om aan de ene kant risico´s te managen en aan de andere kant efficiency in processen te vergroten. Tegelijkertijd vind je in de KiK-tool koppelingen naar (KOMO-)certificaten die bewijs leveren van onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit. Dit levert bewijs voor de bouwer en scheelt de kwaliteitsborger tijd en daarmee zijn er minder kosten voor de corporatie.”

Conceptenboulevard

Kijkend naar het nijpende woningtekort in Nederland ziet Ton verschillende mogelijkheden om snel tot de bouw van nieuwe woningen te kunnen komen. “Een daarvan is de Conceptenboulevard met meer dan vijfhonderd woningconcepten. Denk aan bijvoorbeeld houtskeletbouw of woningen met een betonnen draagconstructie die in zijn geheel onafhankelijk zijn beoordeeld en gecertificeerd. Omdat de certificering al onafhankelijk is uitgevoerd, kun je het concept snel tot uitvoering brengen, omdat je stappen in het kwaliteitsborgingsproces kunt overslaan en je sneller een woning kunt realiseren. Overigens, ook hierin zijn private eisen mee te nemen, zodat je als de woningcorporatie over relevante informatie beschikt voor onderhouds- en renovatieprocessen.”

Samenwerking en ervaringsuitwisseling

“De weg naar effectieve oplossingen voor het woningtekort vereist samenwerking en ervaringsuitwisseling binnen de sector,” sluit Ton af: “KiK en KOMO nodigen woningcorporaties uit om gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen van inclusieve en alomvattende benaderingen. Door de krachten te bundelen, kunnen woningcorporaties de uitdagingen van het woningtekort effectief aanpakken en hoogwaardige, betaalbare woningen voor iedereen realiseren!”

Zie het artikel op CorporatieGids.nl.

Menu sluiten
KOMO