Nieuwe naam digiGO bekrachtigt ambitie digitaliseringsprogramma DigiDealGO

05-10-2020

Digitale transformatie in de bouwsector

digiGo is de nieuwe naam van DigiDealGO, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving. Met een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, maar vooral met vernieuwd elan om de digitale transformatie in de bouwsector kracht bij te zetten en te versnellen.

“We gaan van deal naar doen”, vat Richard Tieskens (voorzitter Digiteam) de nieuwe fase samen. ”We roepen organisaties in de bouwsector op om zich aan te sluiten bij digiGO. Meedoen kan op tal van manieren. Door je aan te sluiten bij de ontwikkeling van een versnellingsproject, door bij te dragen aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en uiteraard door binnen de eigen organisatie werk te maken van digitalisering. Daarnaast werken we aan bewustwording van de sector. We moeten als sector nadrukkelijker laten zien wat er gebeurt en wat er kan op het gebied van digitalisering in de bouw. Dat helpt om de digitalisering te versnellen.”

Versnellingsprojecten, motor van digiGO

Met meer dan twintig praktische ‘versnellingsprojecten’ en een concrete aanpak voor de realisatie van het DSGO wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de digiGO. Die staat voor de gezamenlijke digitaliseringsambities van de bouwsector. In oktober start een nieuwe fase van deze digitaliseringsaanpak. In de komende periode draait het om de realisatie van het DSGO en de doorontwikkeling en adoptie van versnellingsprojecten. Alle organisaties in de bouwsector worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij digiGO.


Ton Jans, directeur KOMO

KOMO draagt digiGO warm hart toe

KOMO draagt als ambassadeur het initiatief digiGO een warm hart toe. Ton Jans, directeur KOMO, licht toe: “De ambitie van digiGO past uitstekend bij de intenties van KOMO om zoveel mogelijk data van KOMO-BRL’en en -certificaten digitaal te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan de markt. Denk daarbij aan digitale systemen als BIM, maar ook Bouwbesluitonline.nl, KennisID, STABU, de KiK-tool en in de toekomst ook andere systemen.”

Wij leveren actief een bijdrage aan digiGO met het versnellingsproject ‘traceable bouwen en installeren’. Het project geeft invulling aan de doelstelling om producten en bewerkingen te kunnen herleiden naar de bron van herkomst en de locatie waarin ze zijn toegepast. Wij doen dit samen met belangrijke partijen als Ketenstandaard Bouw en Techniek, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Hibin, FME/Fedet en NVTB. Andere belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegde gezag worden zo veel mogelijk betrokken bij de pilot.”

Meer informatie

Op de website van digiGO vindt u meer informatie over de ambities, de aanpak, de lopende projecten en de manier waarop organisaties in de sector zich aan kunnen sluiten. De leden van het Digiteam dienen als aanspreekpunt voor vragen en mogelijke nieuwe initiatieven.

Contactpersoon digiGO:
Jorrit Penninga, Programmamanager
info@digigo.nu
06 – 27 26 59 83

Zie ook: KOMO-Blog 12-2-2020 Digitalisering bouwsector op stoom met DigiDealGO-programma

Menu sluiten
KOMO