KOMO anticipeert op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving

14-07-2020

Certificaathouders varen wel bij KOMO-keur

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde eind mei de nieuwe ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vast op 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus voor alle partijen in de bouw, ook voor KOMO. Een gesprek met Ton Jans, directeur KOMO.


Ton Jans, directeur KOMO

Wat betekent het uitstel voor KOMO?
Ton Jans: “Het geeft KOMO de gelegenheid om nieuwe initiatieven te ontplooien en al ingezette acties verder te ontwikkelen. De KOMO-certificaathouders zijn ons belangrijkste speerpunt. Onze acties zijn er op gericht om hen optimaal profijt te bieden van hun KOMO-keurmerk, zeker ook in het kader van de Wkb.”

" In de Wkb-proefprojecten die al zijn gestart en nog zullen starten zal het KOMO-certificaat zijn waarde bewijzen. "

Ton Jans, directeur

Wat zijn die voordelen voor de KOMO-certificaathouder?
“Voor werken volgens de nieuwe wetgeving van de Wkb én het Burgerlijk Wetboek (gewijzigde bewijslast voor de bouwer, red.) geldt dat producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk bewijzen dat er goed wordt gebouwd. Inzet van producten en processen met het KOMO-keurmerk verlagen de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger en tonen aan dat de juiste producten en de juiste werkwijze zijn toegepast. De opdrachtgever, de bouwer en de certificaathouder, de onderaannemer en de toeleverancier profiteren allemaal. In de Wkb-proefprojecten die al zijn gestart en nog zullen starten, zal het KOMO-certificaat zijn waarde bewijzen.”

Welke ontwikkelingen zijn er in KOMO-certificatieland?
“In het algemeen kun je zeggen dat wij anticiperen op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving. Zo zetten we belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. We ontwikkelen een nieuwe toevoeging aan alle in gebruik zijnde beoordelingsrichtlijnen over milieudata in het kader van duurzaamheid van gebouwen. De certificatie-instellingen SKG-IKOB en SKH gaan deze ontwikkeling als schemabeheerder voor KOMO trekken. Coördinatie met de NMD (Nationale Milieudatabase) gaat zorgen voor een effectieve en efficiënte ontsluiting. Alle KOMO-certificaathouders kunnen zich certificeren voor deze nieuwe toevoeging. In het najaar kunnen we hier meer over vertellen.
Ook is er een nieuwe KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) 5212-3 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten’. Deze BRL is een uitbreiding op de bestaande BRL’s 5212-0/5212-1/5212-2 met extra voorwaarden voor monumenten en restauratie-ethiek.”

In de bouw en infra zijn platforms voor het delen van informatie steeds belangrijker. Hoe staat KOMO daarin?
“We zoeken samenwerking met diverse organisaties en initiatieven om data van KOMO-certificaten en KOMO-beoordelingsrichtlijnen zo efficiënt en effectief mogelijk te ontsluiten. Zo heeft KOMO-online een directe link met de databases als Bouwbesluitonline.nl, KennisID en binnenkort met STABU. In KOMO-online zijn alle KOMO-BRL’en met bijbehorende certificaten en bestekspecificaties eenvoudig digitaal te raadplegen. Ook heeft KOMO-online een koppeling met de softwareapplicatie KiK-tool van het Wkb-instrument KiK.


Een ander voorbeeld is DigiDealGO. KOMO is een van de 35 organisatie die meewerkt aan dit nationaal digitaliseringsprogramma gebouwde omgeving. Het is een initiatief om (versneld) sectorbrede afspraken te maken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Onlangs is het project ‘Traceable bouwen en installeren’ van DigiDealGO gestart. Het project heeft de ambitie om producten op basis van uniformiteit en efficiënt te kunnen herleiden naar de bron.”

Nog een afsluitende opmerking?
“De omgeving waarin KOMO opereert is dynamisch en interessant. KOMO probeert in te spelen op die veranderde omstandigheden. En dat maakt ons werk uitdagend en aantrekkelijk.”

Menu sluiten
KOMO