Samenstelling KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie gewijzigd

02-07-2020

Onafhankelijke commissie van deskundigen bewaakt KOMO-kwaliteit

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) is een onafhankelijke commissie en bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. De leden van de KKTC hebben de belangrijke taak om vanuit hun expertise de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel te toetsen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Daarbovenop ziet de KKTC erop toe dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt ook voldoet aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op bouwmaterialen en bouwactiviteiten.

Sinds kort wordt ook de kennis en kunde van de KKTC ingezet om de ontwikkeling van de KiK-tool te monitoren en certificatieschema’s te waarderen voor gebruik in de KiK-tool. De KiK-tool is een softwareapplicatie die speciaal ontwikkeld is voor het Wkb-instrument KiK.


Ton Jans, directeur KOMO

Ton Jans, directeur KOMO benadrukt het belang van de KKTC: “Het keurmerk KOMO staat voor geborgde kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit gebeurt op verschillende manieren. De KKTC heeft hierin een onmisbare rol als onafhankelijke toetsingsplatform. Daar is nu dan het toezicht op de ontwikkeling van de KiK-tool bijgekomen.”

 

Nieuw en vertrekkend

De samenstelling van de KKTC is veranderd. KOMO verwelkomt drie nieuwe leden en neemt afscheid van een ander lid.

Nieuw!
 • Ralph Hamerlinck van adviesbureau Hamerlinck. Zijn expertise ligt op het gebied van brandveiligheid, Bouwbesluit en bouwconstructies.
 • Johan Veenbaas, kenniscoördinator Bouwkunde bij STABU. Hij beschikt over specifieke kennis van bestekken en contractvorming in de bouw.
 • Jos Lichtenberg, oud-hoogleraar Bouwkunde TU Eindhoven. Hij is actief betrokken bij bouwinnovaties, brandveiligheid en duurzaam bouwen.
Vertrekkend

Guido Coppens gaf aan dat hij per 30 juni 2020 de functie als lid van de KKTC neerlegt. Uiteraard respecteren wij zijn besluit. Hij heeft zich sinds medio 2015 ingezet voor KOMO. Wij zijn blij met de bijdrage die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd in de KKTC.

Hiermee is de bezetting van de KKTC per 1 juli 2020
 • Jack van Everdink
 • Piet de Graaf
 • Ralph Hamerlinck
 • Peter Kosterman, secretaris
 • Jos Lichtenberg
 • Michiel Nieuwenhuys
 • Johan Veenbaas
 • Ger van der Wal, voorzitter

Bas van Etten (SKH) en Ton Jans (directeur KOMO) zijn als adviseur aan de KKTC toegevoegd.

Op de KOMO-website vindt u meer informatie over de KKTC.

Menu sluiten
KOMO