KOMO-kwaliteit herkennen? Gebruik de KOMO-keurmerkchecker

20-12-2018

Zeker weten dat u de juiste keuze maakt als het gaat om producten en toepassingsprocessen in bouw en infra? Daarvoor is er de KOMO-keurmerkchecker. In iedere categorie vindt u direct alles met een KOMO-certificaat of –attest. Mét de bijbehorende leverancier(s). Dat is makkelijk!

Met de KOMO-keurmerkchecker kunt u…

1) In de voorschrijf- en werkvoorbereidingsfase van een project de juiste, kwalitatief geborgde producten en bouwprocessen selecteren.

2) Direct de bedrijven vinden met de juiste KOMO-certificaten en/of –attesten en via hun website contact met hen opnemen voor offerte en bestelling.

3) Altijd nagaan of een product of proces waarvan wordt geclaimd dat het onder KOMO wordt geleverd ook daadwerkelijk een geldig certificaat of attest bezit.

U vindt de KOMO-keurmerkchecker hier https://www.komo.nl/certificaten/

Markt- en overheidseisen

KOMO garandeert dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt, objectief is getoetst op de betreffende wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), het Drinkwaterbesluit (eisen aan drinkwaterleidingen, legionellapreventie) en Environmental Product Declarations (EPD, LCA). Bovendien bewijst het KOMO-Keurmerk dat wordt voldaan aan specifieke, professionele markt- en/of projecteisen in de bouw- en infrasector.

Check kwaliteit – gelijkwaardig bestaat niet

Als het KOMO-keurmerk er op staat, of er onder het KOMO-keurmerk wordt gebouwd, krijg je maximale kwaliteit. In bestekken voor bouwwerken staat soms als kwaliteitseis vermeld: ‘KOMO of gelijkwaardig’. Sta er op dat er altijd alleen KOMO wordt toegepast. Waarom? Zogenaamd gelijkwaardige alternatieven zijn misschien goedkoper, maar niet getest door onafhankelijke deskundigen conform de geldende BeoordelingsRichtLijn (BRL). De kwaliteit ervan is dus feitelijk niet vast te stellen. Laat staan dat die ‘gelijkwaardig’ aan KOMO-gecertificeerde kwaliteit zou zijn.

Menu sluiten
KOMO