Houtskeletbouw en Wkb: pilot onderzoekt ‘meenemen’ projectmatige eisen in KOMO-certificatie

01-04-2020

Bas van Etten

“Onder de Wkb is de mogelijkheid om producten en bouwprocessen te kunnen inzetten die aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit van wezenlijk belang. In veel gevallen wordt het bewijs daarvoor geleverd door een KOMO-certificaat: dan wordt aantoonbaar voldaan aan het Bouwbesluit én aan private eisen. Wij onderzoeken nu in welke vorm in de houtskeletbouw (HSB), naast de meer gestandaardiseerde onderdelen van het bouwsysteem zoals detaillering en opbouw van de wanden en dergelijke, ook projectmatige aspecten zoals een constructieve berekening onderdeel van certificatie kunnen worden. Dat zou een belangrijke meerwaarde zijn in de bouwstroom onder de Wkb.”

Kosten besparen

Dat zegt Bas van Etten, projectleider bij certificatie-instelling SKH. “Deze projectmatige aspecten zijn uiteraard van geval tot geval anders. Wanneer een gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat de betreffende certificaat- of attesthouder aan deze wisselende eisen kan voldoen, dan wordt de externe kwaliteitsborger van een bouwproject extra ontlast. Hij hoeft op dat aspect niet meer te controleren, omdat een CI op basis van herhaalde steekproeven toetst. Dat stroomlijnt het bouwproces en bespaart aannemer en opdrachtgever geld.”

Pilot in Stiens rond BRL 0905-1

“In een pilot rond BRL 0905-1 (bouwsystemen voor energiezuinige woningen) realiseren we het integreren van projecteisen. Samen met een gecertificeerde systeembouwer, een aannemer en een externe kwaliteitsborger. Het gaat om een liveproject: nieuwbouw van een vrijstaande woning in Stiens, gemeente Leeuwarden. Met KiK, het KOMO instrument Kwaliteitsborging, als Wkb-instrument.

Er zullen meer van deze pilots volgen. Doel: ontdekken hoe we deze innovatie correct integreren. En hoe we daar in de praktijk handen en voeten aan kunnen geven,” zegt Bas van Etten.

" Als straks de Wkb van kracht is krijgen HSB-bouwers met KOMO-attesten en/of certificaten ongetwijfeld de wind nog meer in de zeilen. "

Bas van Etten, projectleider bij SKH

HSB-elementen in de lift

HSB-gevelelementen zitten ‘in de lift’ en worden steeds meer toegepast, vooral bij hoogbouw. Want: relatief licht van gewicht, optimaal te isoleren en –relevant in bepaalde gebieden- goed aardbevingsbestendig. “Als straks de Wkb van kracht is krijgen HSB-bouwers met KOMO-attesten en/of certificaten ongetwijfeld de wind nog meer in de zeilen,” voorspelt Van Etten. “En met een uitbreiding naar toetsing op het goed kunnen voldoen aan projecteisen kan sprake zijn van nog een extra boost,” denkt Van Etten. “Dankzij de pilots hebben we nu de ruimte om in de praktijk te toetsen, zodat alles haalbaar en praktisch toepasbaar is.”

Menu sluiten
KOMO