DigiDealGO: digitalisering bouwsector beslissend versnellen

17-04-2019

Vijfendertig organisaties bekrachtigden op 11 april jl. in Den Haag hun commitment aan DigiDealGO. DigiDealGO betekent: versnelde, sectorbrede afspraken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Afspraken die het mogelijk maken om gegevens rond het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten. Stichting KOMO is één van de deelnemende organisaties. Waarom en wat voegt DigiDeal toe aan De Bouwagenda?

De digitalisering en uitwisseling van relevante data is van het grootste belang bij het bereiken van de opgaven van De Bouwagenda. Daarvoor is veel meer effectiviteit en een verhoogde productiviteit nodig. Bijvoorbeeld om doelen als 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteit in 2020 te bereiken – en in 2050 een geheel circulaire bouwsector. “Het stemt trots dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen,” zei de voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, Bernard Wientjes, op 11 april.

“Kwaliteit data staat voorop”
Ton Jans, directeur van de Stichting KOMO over DigiDealGO: “Het digitaliseren en ontsluiten van productdata in de bouw is essentieel. Met als sleutelbegrippen: samen, slimmer en sneller. Bouwbreed. De insteek van KOMO is daarbij dat het gaat om de kwaliteit van die productdata. Er is een verschil tussen geclaimde producteigenschappen en gevalideerde producteigenschappen – eigenschappen dus waarvan de kwalitatieve specificaties objectief en herhaald door deskundige derden is vastgesteld. Al dan niet in de toepassing van de betreffende producten. KOMO, maar ook de andere betrokken organisaties bij DigiDealGO zijn zich dat bewust en gaan daar, in ieders belang, optimaal aandacht aan besteden.”

Bundeling van initiatieven
De essentie van de aanpak die DigiDealGO wil volgen is dat al bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector worden gebundeld. “Daar is KOMO blij mee,” zegt Ton Jans, “omdat wij met KOMO-online een prominent initiatief op dat gebied klaar hebben staan. KOMO-online ontsluit alle gedigitaliseerde KOMO BRL-en, bestekteksten en alle KOMO-certificaten en maakt ze gratis raadpleegbaar via zowel Bouwbesluitonline (60.000 bezoekers per maand) als via de STABU-besteksystematiek. Bij iedere BRL worden direct ook alle betreffende KOMO-certificaathouders vermeld. Dit alles betreft dus gevalideerde data, die voor het hele bouwbranche van belang zijn. Het voorschrijven van en kiezen voor KOMO-gecertificeerde kwaliteit voor bouw en infra wordt daardoor nog gemakkelijker en aantrekkelijker.”

Meer informatie DigiDealGO
DigiDealGO is de afkorting van DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving. Het is een overeen­komst tussen overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het Bouwloket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie).

Menu sluiten
KOMO