Eerste KOMO-dienstencertificaat BRL 2840-1 voor Van Wijnen

30-10-2023

Ontwerp prefab woningconcepten met betonnen casco gecertificeerd

Van Wijnen bouwt al sinds 1907. Inmiddels is het bouwbedrijf ‘meer dan bouwen’ zoals het bedrijf dat zegt. Innovatie heeft zijn intrede gedaan en op dit moment zijn er 27 locaties in Nederland die het hele spectrum van ontwikkelen, bouwen, renoveren, transformeren en beheren aanbieden. Van Wijnen is ook eigenaar van een woningfabriek in Heerenveen waar prefab en circulaire woningen worden gemaakt. Het bouwbedrijf ontving eind juli het allereerste KOMO-dienstencertificaat o.b.v. de BRL 2840-1 ‘Prefab woningconcepten met betonnen casco – ontwerp’. Certificatie-instelling Kiwa heeft het certificaat toegekend.

We zijn benieuwd naar deze nieuwe ontwikkeling van prefab woningconcepten en namen contact op met Jurgen Meijerink, Development manager bij Van Wijnen.

Kunt u vertellen wat zo bijzonder aan dit KOMO-dienstencertificaat is?
“Met dit certificaat tonen we als Van Wijnen aan dat industrieel bouwen perspectief biedt en aantoonbaar leidt tot hogere kwaliteit tegen lagere kosten. De systematische ontwerpwijze, waarbij het volledige ontwerp van de woningen wordt samengesteld in een configurator (digitaal platform) is uniek voor de bouw. Met behulp van deze geavanceerde aanpak worden woningen slim geconfigureerd. Daaruit worden de verschillende bouwelementen automatisch ontworpen en geproduceerd waardoor ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Het keurmerk is een essentiële stap in ons streven naar optimale kwaliteitsborging en bevestigt de consistente en aantoonbare ontwerpen van onze woningen. Het is een mijlpaal voor de bouwsector waarbij Van Wijnen laat zien dat betaalbaar bouwen met hoge kwaliteit wel kan.”

Van Wijnen, eEerste KOMO-dienstencertificaat BRL 2840-1
Lelystad Parkwijk

Bij prefab woningen wordt vaak gedacht aan houten casco’s. Wat is het verschil met betonnen casco’s? En is beton even duurzaam?
“Wij bouwen met beton omdat het robuust, brandveilig, geluidswerend en herbruikbaar is. Bovendien heeft beton een lange levensduur en zorgt het voor een fijn binnenklimaat. Alle elementen die geproduceerd worden in onze fabriek zijn nu al herbruikbaar en op deze manier is ons product ook volledig ontwikkeld.

Ons huidige betonmengsel bevat minder cement en heeft 60% minder CO2 -uitstoot in vergelijking tot traditionele mengsels. We blijven innoveren; ons beton is in 2030 CO2- neutraal.”

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het zicht is kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk het uitgangspunt. In welke zin denkt u dat het behaalde certificaat hieraan een bijdrage levert?
“Dit is voor ons de eerste grote stap om onze nieuwe manier van bouwen te laten certificeren. Nu onze ontwerpfase is gecertificeerd, kunnen we aantonen aan de hoogste kwaliteitsnormen en -eisen te voldoen en dat deze manier van bouwen meer dan concurrerend is met de traditionele manier van bouwen.” 

Denken jullie eraan om je te certificeren voor het deel 2 van de BRL, namelijk Assemblage van de woningen op de bouwplaats?
“Daar denken we niet alleen aan, we zitten er al middenin! Voor deel 2, assemblage, is de eerste audit geweest en staat de tweede binnenkort gepland. Daarnaast zijn we bezig met de certificering van onze productie. Deze audits vinden plaats in onze fabriek. We hopen in de loop van dit jaar onze hele keten te hebben gecertificeerd.”

Het lijkt erop de prefab woningen dé oplossing zijn van de woningopgave waar we voor staan. Maar liefst 900.000 woningen tot en met 2030. Hoe kijkt Van Wijnen hiernaar? Is hier een taak weggelegd voor Van Wijnen?
“Absoluut, naast onze traditionele bouw, waarin we jaarlijks circa 4.000 woningen opleveren, willen we ernaar toewerken om met onze woningfabriek en geïndustrialiseerde proces nog eens 4.000 woningen per jaar toe te voegen aan de markt. Geïndustrialiseerd bouwen biedt voor ons perspectief om sneller te kunnen bouwen zonder in te leveren op kwaliteit of variatiemogelijkheden. Dat hebben we met dit certificaat nogmaals bewezen. Uiteraard kunnen wij het probleem niet in ons eentje oplossen, maar we leveren als Van Wijnen onze bijdrage aan het oplossen van het woningtekort.”

Van Wijnen Woningfabriek in Heerenveen
Van Wijnen Woningfabriek in Heerenveen
NB In BouwTotaal nummer 9, pagina 26-27, werd uitgebreid ingegaan op deze certificering van prefab woningconcepten van Van Wijnen.
Menu sluiten
KOMO