Vijf goede redenen om zaken te doen met KOMO-certificaathouders

01-05-2018

Schiedam, Netherlands - September 7, 2015: 5 caucasian roadworkers with trucks and equipment working at the end of a new build tunnel at constrution of new highway A4 from Amsterdam to Vlaardingen.

Opdrachtgevers van KOMO-certificaathouders doen zaken met bedrijven die voorop lopen. KOMO-certificaathouders investeren in duurzame kwaliteit. Aantoonbaar en zwart op wit. Jaar in, jaar uit. Daardoor leveren ze producten, bouwprocessen en diensten die zich beslissend onderscheiden van die van concurrenten zónder KOMO-certificaat. Op zichzelf al een sterk argument. Nóg vier goede redenen om als opdrachtgever zaken te doen met KOMO-certificaathouders?

2) Efficiënter en dus economischer voorschrijven
Bestekdeskundigen maken, na het ontwerp, het technisch bestek van een bouwwerk op. Bij voorkeur met het Open Specificatie Formaat (OSF) van KUBUS, DUNCAN, Zeeboer en De Twee Snoeken. In het OSF is de gratis KOMO-bestekservice opgenomen: voor nagenoeg iedere bouwvraag direct het juiste antwoord, onder certificaat. Waardoor het technisch bestek sneller tot stand komt.

3) Minder transactiekosten én tijd besparen
Van producten voor de civiele bouw, utiliteitsbouw en GWW-bouw die niet zijn voorzien van een KOMO-certificaat is de kwaliteit niet objectief vastgesteld en dus onbekend. Deze producten moeten vóór toepassing alsnog onderzocht worden in een laboratorium. Dat betekent: extra kosten en oponthoud. Goedkoop blijkt duurkoop. Staat echter het KOMO-keurmerk er op, dan kunnen de producten direct worden verwerkt: de kwaliteit is geborgd.

4) Wettelijk ingekaderde, aantoonbare kwaliteit
Wie gebruik maakt van grondstoffen, producten en bouwprocessen met KOMO-kwaliteit weet zeker dat deze voor de betreffende toepassing voldoen aan de nationale en in Nederland geldende internationale wet- en regelgeving voor de bouw en de infrasector. Worden andere grondstoffen, producten en bouwprocessen gebruikt? Dan is er bij problemen bewijslast ten aanzien van het geleverde werk.

5) KOMO-procescertificaat? Gegarandeerd gecertificeerd vakwerk
Gespecialiseerde bouwers in woning-, utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw met een of meer KOMO-keurmerk(en) voor bepaalde realisatieprocessen weten precies wat ze doen. Bouwelementen die door hen worden geplaatst, zijn vakkundig verwerkt. En bouwwerkzaamheden die zij uitvoeren zijn gecertificeerd vakwerk. Het eindresultaat wordt bovendien steekproefsgewijs getoetst door een onafhankelijke deskundige.

Meerwaarde voor vraag- en aanbodzijde
Voor de vraagzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk:

zekerheid over kwaliteit.

Voor de aanbodzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk: onderscheidend vermogen en een preferente marktpositie ten opzichte van producten, realisatieprocessen en personen zónder KOMO-keurmerk, waarvan de kwaliteit immers niet objectief is vastgesteld.

Lees het blog over bouwkwaliteit

Menu sluiten
KOMO