iBRL voor innovatieve luchtbehandelingstechniek ter voorkoming van COVID-besmetting in liften

21-12-2021

KOMO-certificering op basis van nieuwe innovatiebeoordelingsrichtlijn nu mogelijk

COVID-19 houdt ons allen al meer dat anderhalf jaar in de greep. Naast veel belemmeringen en narigheid, is dit ook een tijd waarin oplossingen en ideeën opborrelen. Zo ontstond het initiatief om de luchtkwaliteit in liften zodanig te verbeteren dat meer mensen veilig omhoog en omlaag kunnen in gebouwen. Het ingenieursbureau ABT ontwierp samen met Interland Techniek een luchtbehandelingstechniek (Eleminair) om dit mogelijk te maken. De oplossing won zelfs De Vernufteling 2020 van NL Ingenieurs!

Van 1,5 meter naar 30 cm afstand in lift

De installatie verdringt en verwijderd virussen uit de lucht in de lift en maakt zo een normale liftbezetting mogelijk. De toepassing helpt enorm bij vooral hoge en middelhoge panden. Een voorbeeld om de betekenis van een dergelijk systeem te duiden: het kantoor Delftse Poort in Rotterdam heeft 41 verdiepingen. 10 liften vervoeren continu personen. Onder de coronamaatregelen kunnen er maar 2 mensen in de lift. Dat geeft opstoppingen vooral aan het begin en het einde van de werkdag én daardoor leegstand van de bovenste verdiepingen. Met de nieuwe techniek kan de capaciteit in de lift naar ongeveer 6 personen, afhankelijk van de liftafmetingen. Daar waar de norm nu 1,5 meter is, kan bij het gebruik van deze techniek de norm naar 30 centimeter.

We praten met Jeffrey Bogaard, certificatiemanager SKG-IKOB en Patrick van Sambeek technisch adviseur/sales engineer Inatherm en Interland Techniek over de totstandkoming van de innovatiebeoordelingsrichtlijn (iBRL). Zij zijn beiden nauw betrokken bij dit proces.

Patrick van Sambeek
Technisch adviseur/sales engineer Inatherm en Interland Techniek
Jeffrey Bogaard
Certificatiemanager SKG-IKOB

Van eerste fase via expertteam naar goedkeuring KKTC

Jeffrey Bogaard vertelt over de aanloop naar de iBRL: “ABT schakelde al in de beginfase Interland Techniek in om het concept om te zetten naar een werkbaar systeem voor de praktijk. De behoefte bestond om de ingebruikname van een personenlift met COVID-19-oplosingen te certificeren en daar kwam later ook de certificering van het procescertificaat en de montage van het systeem bij. Allemaal op basis van de iBRL 6101. Daarmee kwamen wij (certificatie-instelling SKG-IKOB, red.) aan tafel.

Omdat het hier gaat om een nieuwe beoordelingsrichtlijn spreken we van een iBRL. Wij stelden een plan van aanpak op voor een risicoanalyse, de innovatiebeoordelingsrichtlijn en het toelatingsonderzoek voor het innovatiecertificaat.”

In overleg is een expertteam samengesteld uit een of meer technisch deskundigen van de aanvrager ABT, een onafhankelijke technisch deskundige en een technische deskundige van de certificatie-instelling. Het expertteam bestond uit: Richard Claessen (ABT), Ad van der Aa (ABT), Patrick van Sambeek (Inatherm en Interland Techniek), Jeffrey Bogaard (SKG-IKOB) en Bastiaan Benz (SKG-IKOB).

Patrick van Sambeek is al vanaf de tekentafel betrokken. Hij licht de rol van het expertteam toe: “Het expertteam begon met de wensen op tafel te leggen. Vervolgens is een risicoanalyse opgesteld. Op basis van deze risicoanalyse is de iBRL opgesteld. In totaal zijn we zo’n tien keer bij elkaar geweest. Onze voornemens om begin 2021 de goedkeuring voor de iBRL te krijgen is helaas niet gelukt, maar begin november 2021 heeft de KKTC de iBRL goedgekeurd en kunnen bedrijven zich dus certificeren!”

iBRL voor Luchtbehandelingstechniek in de lift
Met luchtbehandelingstechniek vergroot capaciteit in lift in coronatijd
Luchtbehandelingstechniek Eleminair
Luchtbehandelingstechniek Eleminair

KOMO-certificeren voor deze iBRL?

“Nu de iBRL is goedgekeurd, kunnen installateurs en bedrijven zich certificeren op basis van de delen (zie onderaan artikel, red.) van iBRL”, aldus Jeffrey Bogaard. Op dit moment zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Ik verwacht dus veel interesse voor deze KOMO-certificering.”

Wilt u meer weten over de iBRL of wilt u zich certificeren? Bel dan met SKG-IKOB via 088-2440100 of mail naar info@skgikob.nl. Op de website van SKG-IKOB leest u meer over het KOMO-keurmerk en de certificering daarvan.

De iBRL 6101 in drie delen

  • iBRL 6101-01 Procescertificaat voor de montage van COVID-19 oplossingen voor personenliften.
  • iBRL 6101-02 Dienstencertificaat voor ingebruiknamekeuring van COVID-19 oplossingen voor personenliften.
  • iBRL 6101-55 Attest voor COVID19 oplossingen voor personenliften.
Menu sluiten
KOMO