KOMO-certificaat voor HALFEN FK5-systeem op basis van BRL 3121

14-02-2019

De BRL 3121 (Metalen lateien en metalen metselwerkondersteu- ningen toegepast in metselwerkgevels) is onlangs gewijzigd en aangepast aan nieuwe normen. Het allereerste KOMO attest-met-productcertificaat op basis van deze nieuwe BRL 3121 werd uitgereikt aan HALFEN uit het Overijsselse Borne. Dat gebeurde op de Bouwbeurs in Utrecht.

Het nieuwe FK5-systeem van HALFEN is modulair, standaard opgebouwd uit diverse basisonderdelen en optimaal in hoogte verstelbaar. HALFEN belooft onder andere minder tanden en meer verstelbaarheid, optimaal verstellen met een drukbout, een extra duidelijke markering plus 2d en 3D professionele, procesgestuurde engineering. Onder KOMO en dus: kwaliteit zoals beloofd. Vind alles met een KOMO-keurmerk.

Gewijzigde BRL 3121: achtergronden

De gewijzigde beoordelingsrichtlijn 3121 is op 29 januari 2019 aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC). Meer informatie over de KKTC vindt u op deze webpagina. De nieuwe BRL 3121 is nu dus definitief. Met haar attest-met-productcertificaat toont HALFEN aan dat zij kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Want producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen – aan de hand van vaststaande criteria.

Belangrijkste veranderingen BRL 3121 per 29-1-19

  • Verdere uitwerking en verduidelijking van de berekening volgens de Eurocode m.b.t. belasting op de metselwerkondersteuning en latei.
  • Aanvullende bepalingen m.b.t. berekenen van de krachten op de achterliggende constructie.
  • De eisen m.b.t. blijvende geschiktheid (duurzaamheid) zijn aangepast en afgeleid van de tabellen C.1 en C.2 van de NEN-EN 1996-2.
  • De producteisen zijn flink uitgebreid. Nieuw is dat de capaciteitsbepaling van de lateien en metselwerkondersteuning plaatsvindt volgens de testnormen van de EN 845.
  • De verwerkingseisen zijn uitgebreid en meer in detail beschreven.
  • Meer eisen voor wat betreft het kwaliteitssysteem.

Ook KOMO-gecertificeerd worden?

Door alle veranderingen ligt de lat weer een stuk hoger en voldoet de beoordelingsrichtlijn voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen toegepast in metselwerkgevelsweer aan de laatste stand der techniek.

Wilt u ook KOMO-gecertificeerd worden op grond van BRL 3121, of een andere BRL? Neem dan contact op met een van onze licentienemers.

Menu sluiten
KOMO