Zet de datum in uw agenda: 1 januari 2023

20-07-2022

Ton Jans, directeur KOMO/KiK

Zet de datum in uw agenda: 1 januari 2023

De Wkb komt eraan!

Opluchting en blijdschap bij de bouwkolom toen de 1e Kamer op 12 juli instemde met de ‘motie Rietkerk’ over de ingangsdatum van de Omgevingswet en daarmee de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarmee spreekt de Kamer zich positief uit over de ingangsdatum 1 januari 2023. Dit geldt in eerste instantie voor de gevolgklasse 1.

Goed nieuws

“Na jaren van voorbereiding en investeringen is dit goed nieuws voor ons”, laat Ton Jans, directeur KOMO/KiK weten. “Met KOMO en KiK denken wij al vanaf het begin mee over structurele oplossingen voor de Wkb. Te beginnen met de ontwikkeling van het instrument KiK dat in juni formeel is toegelaten, de KiK-tool en de inzet van certificaten om de risico’s te verlagen en kosten te besparen voor de kwaliteitsborging. Momenteel werken we aan de Wkb-prestatieladder en het Wkb-procescertificaat.”

“Het is een logische keuze van de 1e Kamer, de bouwkolom is klaar voor de laatste spurt naar Wkb”, gaat hij verder. “Nu kunnen kwaliteitsborgers personeel gaan werven en opleiden, het bevoegd gezag zijn werkprocessen aanpassen, de instrumenten zich verder ontwikkelen en de bouwkolom kan doorgaan met oefenen in proefprojecten.”

Kansen

Ton Jans denkt niet in problemen, maar in kansen die de Wkb biedt: “We vergeten vaak dat de Wkb veel voordelen biedt. Ik noem er enkele. De bouwkwaliteit gaat omhoog omdat de kwaliteitsborger controleert op wat er daadwerkelijk wordt gebouwd. Dat doet hij onder andere op basis van de technische eisen van het Bouwbesluit (later het Besluit bouwwerken leefomgeving, red.). Daarmee gaat de positie van opdrachtgever en de consument erop vooruit. Ook omdat tegelijkertijd met de Wkb het Burgerlijk wetboek wijzigt en de bouwer bewijslast krijgt. Gemeenten krijgen met het dossier bevoegd gezag middelen in handen voor het beheer van gebouwen.”

Gecertificeerde conceptwoningen
“En zeker niet het minst belangrijk: de Wkb helpt substantieel bij de enorme bouwopgave. De roep om gestandaardiseerde conceptwoningen is groot. In de huidige situatie beoordeelt elke gemeente het ontwerp van de conceptuele woning in de aanvraag. Onder de Wkb kijkt de kwaliteitsborger of de woning als totaal gecertificeerd is en hoe de woning scoort op de Wkb-prestatieladder. Hiermee ontstaat een nationale ‘RDW-functie’ voor gebouwconcepten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor KOMO. Met certificering van de nieuwe conceptwoning en een plaats bovenaan op de Wkb-prestatieladder is een landelijk goedgekeurd concept overal inzetbaar en neemt het aantal loketten enorm af! De proceduretijd zal hiermee sterk worden teruggebracht.”

Vertrouwen

“De markt krijgt met het besluit weer vertrouwen”, ervaart Ton Jans. “Dat kun je bijvoorbeeld zien aan kwaliteitsborgers die zich certificeren. Zo hebben wij deze maand een nieuwe kwaliteitsborger verwelkomd, Bylaer advies- en tekenburo met directeur Arjan Kleijer. Deze trend zal zich naar ik verwacht in de komende tijd voortzetten. De bouwkolom staat in de startblokken, zet de datum in uw agenda: 1 januari 2023!”

Menu sluiten
KOMO