ArchitectenPunt: ‘Vraag naar KOMO-procescertificatie groeit door Wkb’

21-02-2019

Door de aanstaande komst van de Wkb neemt de vraag naar KOMO-procescer­tificatie nog verder toe, meldt het Jaarboek 2019 van ArchitectenPunt. Want: ‘In het nieuwe stelsel draait alles om het aantoonbaar maken van geborgde kwaliteit.’ Niet alleen van de te verwerken producten, maar juist ook van de wijze waarop deze producten zijn toegepast. Een KOMO-procescertificaat biedt dan zekerheid.

Wettelijk verplichte bewijslast
‘Houders van een of meer KOMO-procescertificaten kunnen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen belangrijke voordelen behalen. Ze gaan hun marktpositie verder versterken omdat de kwaliteit van het toepassingsproces zwart-op-wit aantoonbaar is. Immers: de dienst wordt geleverd inclusief wettelijk verplichte bewijslast’, zo staat in het Jaarboek van ArchitectenPunt te lezen.

Procescertificatie is anders dan systeemcertificatie
Het artikel wijst er ook op dat het hebben van een ISO 9001-systeemcertificaat niet helpt bij het voldoen aan de wettelijke bepalingen in het nieuwe bouwstelsel dat waarschijnlijk per 1 januari 2021 in Nederland van kracht zal zijn. ‘ISO 9001 gaat over het interne kwaliteitszorgsysteem van een bedrijf als geheel. Een KOMO-procescertificaat gaat over het resultaat van een specifiek omschreven bouwproces.’ Met andere woorden: waar het KOMO-procescertificaat voldoende bewijs is dat een bouwer en/of applicateur goed werk levert, is ISO 9001 (hoe waardevol op zichzelf misschien ook) dat dus nìet.

Wat is een KOMO-procescertificaat precies?
Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring m.b.t. een bepaald realisatieproces in de bouw- en infrasector.

Onder een realisatieproces in de bouw- en infrasector wordt verstaan:

  • Het tot stand brengen van een bouwwerk (specifiek hiervoor is de BRL 5019 ontwikkeld!).
  • Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten, bouwsystemen, bouwdelen en installaties in bouwwerken c.q. infrastructuur’.
  • Het gebruik en beheer van bouwwerken.

In een KOMO-kwaliteitsverklaring voor een proces wordt verklaard dat:

  • Het betreffende realisatieproces overeenstemt met de eisen zoals opgenomen in de betreffende beoordelingsrichtlijn.
  • Verwacht mag worden dat het eindresultaat overeenkomt met de prestaties zoals die in het procescertificaat zijn opgenomen.
  • Wordt voldaan aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn aan het proces worden gesteld.

Wilt u KOMO-gecertificeerd worden?
Wilt u voor een bouwproces KOMO-gecertificeerd worden? Dat kan. Neem contact op met KOMO of een certificatie-instelling die licentienemer van KOMO is.

U kunt zich laten certificeren voor een bestaande regeling (bestaande BRL), maar u kunt ook een specifieke KOMO-regeling initiëren. Vraag uw CI naar de mogelijkheden.

Menu sluiten
KOMO