Branche bereikt overeenstemming over nieuwe KOMO-BRL 1512-1 Riet

22-07-2019

Kwaliteitseisen riet geregeld met KOMO-BRL-1512-1

Riet wordt ook nu nog met regelmaat gebruikt voor het bekleden van daken, gevels en molens. Zeker ook in de restauratiebranche. Universele kwaliteits­criteria voor het product riet, op grond waarvan een KOMO-productcertificaat kan worden verleend, ontbraken tot nu toe echter. Daarin komt verandering nu de rietbranche (riettelers, -dekkers en –handel) overeenstemming heeft bereikt over de BRL 1512-1 ‘Riet voor daken, gevels en molens’.

De BRL 1512-1 omvat de publieke en private eisen voor riet dat wordt gebruikt voor de genoemde toepassingen. Aspecten zijn onder meer het vochtgehalte en de buigzaamheid van het product, de mogelijke aanwezigheid van schimmels en de mate waarin het riet onkruidachtige gewassen bevat. Uiteraard wordt ook omschreven hoe, door een onafhankelijke certificatie-instelling die licentienemer is bij KOMO, getoetst moet worden of het product duurzaam aan alle criteria voldoet. De BRL wordt gedragen door 11 relevante instanties en bedrijven in en rond de rietsector.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het College van Deskundigen met betrekking tot BRL 1512-1 heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ook het natriumgehalte van riet onderdeel te laten zijn van de set van kwaliteitseisen. Omdat, anders dan bij de andere criteria, geen wetenschappelijke onderbouwing werd gevonden voor de stelling dat natrium een rol speelt bij de kwaliteit van riet, is dit aspect geen onderdeel van de Beoordelingsrichtlijn.

" 'BRL 1512-1 biedt zekerheid en dat is, al helemaal straks onder de Wkb, van groot belang' "

Oscar van Doorn, directeur SKH

KOMO-certificatie op basis van BRL 1512-1 Riet

Het KOMO-productcertificaat op basis van BRL1512-1 Riet voor daken, gevels en molens wordt door schemabeheerder SKH beschouwd als een impuls voor de rietbranche, de bouw en voor de restauratiesector in het bijzonder. “Het KOMO-productcertificaat op grond van BRL 1512-1 biedt immers zekerheid en dat is, al helemaal straks onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, van groot belang,” aldus SKH-directeur Oscar van Doorn.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (uitleg over deze instantie op de pagina Over KOMO/Organisatie) heeft de BRL1512-1 voor toelating in behandeling genomen en daarbij het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de stichting ERM advies gevraagd in verband met het toepassen van riet op monumentale gebouwen.

Menu sluiten
KOMO