Waarom belangrijke opdrachtgevers om KOMO vragen (en dat in de toekomst nog meer zullen doen)

01-05-2018

De agrarische sector met haar specifieke vastgoedeisen. De GWW-sector, die voor maximale veiligheid gaat. Toparchitecten met bouwkwaliteit als prioriteit. En de serieuze doe-het-zelver, die alleen het allerbeste wil. KOMO biedt belangrijke marktpartijen zekerheid over kwaliteit. Staat het KOMO-keurmerk er op? Dan is de kwaliteit objectief gewaarborgd. Daarom vragen klanten om KOMO. Want voor de bouw en infra geldt: mét KOMO is kwaliteit een vaststaand feit.

Steeds opnieuw en objectief
Dat komt omdat KOMO een ‘echt’ keurmerk is. Het garandeert dat onafhankelijke deskundigen de kwaliteit van een product, bouwproces, dienst of persoon volgens objectieve regels steeds opnieuw vaststellen. Dat is dus iets anders dan een aanduiding van productkenmerken die een aanbieder zelf aanbrengt. En ook iets anders dan de uitslag van een incidentele test van een product of proces, waarbij de criteria dan vaak ad hoc worden opgesteld. KOMO is niet alleen onafhankelijk en objectief, maar is ook 100% vrijwillig. Met andere woorden: een bewuste keuze van een marktpartij die voor de beste kwaliteit gaat. Dat maakt het KOMO-keurmerk tot favoriet bij uitstek in infra en bouw.

Geborgde kwaliteit om kosten te besparen
Nederland krijgt waarschijnlijk een nieuw bouwstelsel. Het wetsontwerp ligt bij de Eerste Kamer. De essentie is dat bij elk project dat in een bepaalde risicocategorie valt, het inschakelen van een externe kwaliteitsborger verplicht wordt. Evenals het hanteren van een toegelaten ‘instrument’ om bij een bouw- of infraproject de kwaliteitsborging aan te tonen. Hoe meer gecertificeerde producten en bouwprocessen worden toegepast, des te lager zijn de externe kosten voor de kwaliteitsborging. Want KOMO-gecertificeerd betekent dat de kwaliteit al is geborgd. En er aantoonbaar wordt voldaan aan alle markteisen, maar ook aan alle bouwregelgeving (zowel in Nederland als grensoverschrijdend Europees). Daarom zal de vraag naar producten, bouwprocessen, diensten en personen onder KOMO-certificaat verder stijgen.

Deskundigen aan het woord
Dré Boidin (directeur Onderhoud & Projectenen Jaap Uithof (manager Projecten a.i.) van Woningcorporatie Staedion in Den Haag: “In onze bestekken staat al dat KOMO-gecertificeerde producten, indien beschikbaar, toegepast moeten worden. En dat voor bouwprocessen waarvoor KOMO-procescertificaten bestaan, bouwers moeten worden ingeschakeld die over zo’n procescertificaat beschikken. Onder een nieuwe bouwwetgeving, in principe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn gecertificeerde producten en processen helemaal te prefereren,” vinden Uithof en Boidin.

Vertrouwen voor de woonconsument
“Daarvan is immers al objectief vastgesteld dat ze kwalitatief helemaal in orde zijn, waardoor de externe kwaliteitsborger er niet nog een keer toezicht op hoeft te houden. Dat geeft de opdrachtgever de kwaliteit die hij wil, bespaart externe borgingskosten en geeft de woonconsument het vertrouwen dat hij een goede woning koopt of, bij een corporatie bijvoorbeeld, huurt. Dat gecertificeerde processen steeds belangrijker worden staat vast. Iedereen zoekt immers naar maximale zekerheid,” meent Staedion.

Menu sluiten
KOMO