Dré Boidin & Jaap Uithof

Woningcorporatie Staedion

“Wij zijn elke dag bezig met de bouwkwaliteit van onze corporatiewoningen. In één keer goed gebouwd betekent immers: minder onderhoudskosten gedurende vele tientallen jaren. En zorgeloos wooncomfort voor onze huurders. De juiste bouwkwaliteit bereik je om te beginnen door de juiste materialen toe te passen. Maar essentieel is vervolgens ook dat het bouwproces, zeg maar de toepassing van die materialen, perfect wordt beheerst. Vergelijk het met een restaurant. De biefstuk die het restaurant inkoopt kan perfect zijn, maar als de kok hem niet goed klaarmaakt zit je als klant uiteindelijk met de gebakken peren.”

De juiste materialen plús de juiste bouwprocessen

Eén op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Staedion verhuurt ruim 36.000 woningen en 4.000 andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplekken. Een belangrijke positie, die grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. “Wij zijn elke dag bezig met bouwkwaliteit en kunnen, bij wijze van spreken, een uur kritisch naar een kozijn kijken. Maar voor een consument die iets laat bouwen of renoveren is het beoordelen van de kwaliteit van het werk vaak moeilijk,” zegt Dré Boidin. “Toch is dat heel belangrijk. Worden verkeerde materialen toegepast, of de juiste materialen verkeerd verwerkt, dan krijg je soms grote problemen en hoge herstelkosten – terwijl je dat nu juist wilt vermijden. Daarin verschilt een corporatie natuurlijk niet van een particuliere huiseigenaar.”

Goed en deugdelijk werk

“Neem isolerende gevelbeplating,” zegt Jaap Uithof. “Je koopt een gecertificeerd product, maar negeert de toepassingsnormen. Dus: hoe het moet worden aangebracht, in welke omstandigheden, welke extra woningventilatie-maatregelen zijn nodig, enzovoort. Ondanks de productkwaliteit kun je als je verkeerd werkt toch narigheid verwachten. Daarom maakt men voor ieder bouwproject een bestek. Een bestek is een omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. In onze bestekken staat dat daar waar KOMO-gecertificeerde producten voor op de markt zijn, die ook toegepast moeten worden. En dat voor bouwprocessen waarvoor KOMO-procescertificaten bestaan, bouwers moeten worden ingeschakeld die over zo’n procescertificaat beschikken. Want die kunnen aantonen dat ze het aanbrengen van het betreffende bouwmateriaal beheersen en dat ook nog eens laten controleren door onafhankelijke deskundigen. Dubbele zekerheid: de juiste producten plús de juiste bouwprocessen. Voldoen aan het Bouwbesluit én aan specifieke eisen van goed en deugdelijk werk.”

Nieuwe bouwwetgeving

“Onder de nieuwe bouwwetgeving, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn gecertificeerde producten en processen helemaal te prefereren,” vinden Uithof en Boidin. “Daarvan is immers al objectief vastgesteld dat ze kwalitatief helemaal in orde zijn, waardoor de externe kwaliteitsborger er niet nog een keer toezicht op hoeft te houden. Dat geeft de opdrachtgever de kwaliteit die hij wil, bespaart externe borgingskosten en geeft de woonconsument het vertrouwen dat hij een goede woning koopt of, bij een corporatie bijvoorbeeld, huurt. Dat gecertificeerde processen steeds belangrijker worden staat vast. Iedereen zoekt naar maximale zekerheid. Bedenk ook dat er in de afgelopen 10 jaar circa 100.000 vaklieden uit de bouw zijn uitgestroomd vanwege de crisis. Allemaal ervaring en know how. Nu de bouw stevig aantrekt komen daar weer nieuwe bouwvakkers voor in de plaats. Soms uit Nederland, soms van elders. Wie garandeert dat er vakwerk wordt geleverd? Daar kun je feitelijk alleen zeker van zijn als het zwart-op-wit staat. Dat is ook in het belang van de bouwbedrijven, trouwens. Want die zijn onder de nieuwe wetgeving volledig aansprakelijk en hebben bewijslast. Kun je als aannemer aantonen alles volgens het boekje te hebben ingekocht én verwerkt, dan doe je jezelf een groot plezier.”

Woningcorporatie Staedion zet in op klanttevredenheid: “Ons hoger doel is dat wij ‘een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners’. Wij weten graag wat onze bewoners belangrijk vinden en willen de invloed van de bewoners op ons werk vergroten. Om onze dienstverlening te optimaliseren, vragen we onze bewoners hoe zij onze dienstverlening ervaren. De klanten geven ons op dit moment gemiddeld een 7,5.” Meer informatie over Staedion

Referenties

DSCF4690

Maatwerk Axedo 800 putten voor Veersepoort, Middelburg

Groen en gemoedelijk wonen met het centrum van Middelburg binnen handbereik. Dat is wonen in Veersepoort 5, Middelburg. Op deze groene locatie, dichtbij het Vogelpark, worden 75 eengezinswoningen en 33 appartementen ontwikkeld. De gemeente Middelburg gaf het bouwbedrijf Sinkegroep Infra BV het advies om bij de aanleg van de buitenriolering gebruik te maken van de Axedo inspectieputten van DYKA.

Appartementen met Calduran kalkzandsteen

Kalkzandsteen voor luxe lofts aan het IJ, Amsterdam

Het Centrumeiland aan het Amsterdamse IJ krijgt een nieuw appartementencomplex met 30 casco woningen vanaf 143 m². In eerste instantie was betoncasco voorzien, later is voor de bouw van dit project is gekozen voor Hoogbouwelementen (kalkzandsteen) van Calduran Kalkzandsteen. Een milieuvriendelijk en duurzaam product.


Appartementen met Calduran kalkzandsteen
Lees meer
Bekijk alle referenties
Menu sluiten
Komo