De inzet van certificaten voor kwaliteitsborging

07-07-2022
Het artikel in de vakbladen Beton & Staalbouw en Stedenbouw kopte: ‘Wkb geeft meerwaarde aan het certificaat – De inzet van certificaten voor kwaliteitsborging’

Met de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden risicobeheersmaatregelen zoals kwaliteitsregelingen belangrijker. De Wkb vraagt immers om aangetoonde kwaliteit van bouwwerken in relatie tot de bouwregelgeving (Bouwbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving-Bbl). Het KOMO-certificaat biedt hierbij ondersteuning voor alle betrokken partijen: certificaathouder, opdrachtgever, bouwer en kwaliteitsborger.

Wanneer de Wkb in 2023 (te beginnen bij gevolgklasse 1 bouwwerken) van kracht is, worden opdrachtgevers verplicht bij vergunningsplichtige bouwprojecten een kwaliteitsborger in te schakelen. Deze borgt dat het gebouw aan de technische regels voldoet en legt in een verklaring vast dat het gebouw aan de eisen van het Bbl voldoet. Bij elk onderdeel waarvan de kwaliteit dan al is aangetoond, groeit het vertrouwen en daalt het risicoprofiel. Dat bespaart de kwaliteitsborger kostbare tijd voor inspectie en controle en daarmee gaan de kosten omlaag. Met KOMO-certificaten kunnen bouwers bovendien hun bewijslast voor kwaliteit managen.

Lees verder in het volledig artikel in Beton & Staalbouw

KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden.
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat.
Menu sluiten
KOMO