Nieuwe voorzitter KKTC ziet innovatie als rode draad

02-09-2021

Jos Lichtenberg is de nieuwe voorzitter van de KKTC. Hij is een drukbezet man die zijn sporen heeft verdiend in de bouwwereld. Van consultant voor industriële, uitvoerende en creatieve bedrijven tot hoogleraar Productontwikkeling van de TU Eindhoven. Hij is betrokken bij diverse innovatieve projecten in de bouw. Wij vragen Jos Lichtenberg hoe hij invulling wil geven aan de functie van voorzitter van de KKTC en welke uitdagingen hij ziet.

“In al mijn werkzaamheden is innovatie de rode draad. Naast de meer bestuurlijke aspecten van de functie zie ik dat als onderdeel van het voorzitterschap. De KOMO-systematiek is een goed geoliede machine. Ik zou daarbovenop graag een zetje willen geven. Willen zorgen dat het systeem niet als ballast werkt waardoor het een rem wordt op innovatie. Dat is overigens nu niet zo, maar het gevaar ligt wel op de loer.

Het gaat uiteindelijk om de bedrijven die de producten en processen op de markt brengen. Aan de certificatiewereld de taak om het systeem zo in te richten dat nieuwe producten en processen kritisch correct, maar ook met gepaste snelheid worden behandeld.

Ruimte geven en open communiceren

Een manier om die innovatie binnen KOMO een plek te geven is om je als kwaliteitsorganisatie open op te stellen. Je wilt als KKTC niet gezien worden als een strenge commissie die alles maar de grond in boort. We moeten laten zien dat het beter kan en actief meedenken. Ruimte geven en open communiceren met partijen. Niet wij-zij, maar hoe kunnen wij als bouwwereld de kwaliteit garanderen en hoe kunnen wij onze taak gelet op de maatschappelijke veranderingen, op een goede manier invulling blijven geven. De wereld verandert, dus wij ook. Ook dat is innovatie.

" Ik ben geen architect, geen aannemer, geen bouwadviseur. Ik ben een innovator. "

Jos Lichtenberg, voorzitter KKTC

Belang van snelheid in innovatie en certificering

Het belang van een certificaat binnen de bouw is groot. Het ontwikkelen van een BRL wordt door leveranciers als traag ervaren, maar een certificaat geeft juist weer snelheid in het toepassen van het product of proces.

Snelheid van innovatie hebben we zeker nodig in het kader van maatschappelijke onderwerpen als klimaat en duurzaamheid. De maatschappij schreeuwt om veranderingen. Het zou jammer zijn als door een kwaliteitssysteem de lancering van daarop inspelende producten of processen wordt vertraagd. Pas wanneer het product of proces op de markt komt heeft het effect. Ik voel dat ook als een uitdaging voor het kwaliteitssysteem, waarbij de KKTC een belangrijke schakel is.

KOMO-kwaliteitssysteem helpt in complexe omgeving

Ik ben mede initiatiefnemer van een Living Lab aan de Castiliëlaan in Eindhoven. Het gaat om een proefwijk met 120 innovatieve woningen. Alle bouwpartijen werken daarin samen. Omdat ik geen specifieke rol vervul binnen dit project, heb ik de mogelijkheid om met een helikopterblik naar het bouwproces te kijken.

Living Lab 040
Helikopterview van het Living Lab 040 in wording.

De bouwwereld zit ontzettend complex in elkaar. Veel overwegend kleinschalige partijen. Een soort mierenhoop, waarbij iedereen een onderdeel is van het grote systeem. Als je ‘erboven gaat hangen’ dan zie je beter hoe het in elkaar zit. Ook als je het hebt over kwaliteit. Dat zit op allerlei plekken versnipperd, van grondstof tot eindproduct. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en ook het KOMO-kwaliteitssysteem maken het mogelijk om de kwaliteit in zo’n complexe omgeving te borgen. Ik heb veel bewondering voor hetgeen is opgebouwd.

De toekomst

Klimaatveranderingen, aandacht voor duurzaamheid en technologie- en IT-ontwikkelingen gaan invloed hebben op kwaliteitsaspecten van processen en producten en dus ook op hoe we ze gaan beoordelen. Het kwaliteitssysteem zal veerkrachtig moeten zijn. Want de veranderingen komen razend snel op ons af. Ik verwacht dat de urgentie bij de bouwpartijen wel komt. Echter voordat je het hele systeem veranderd hebt… De generieke KOMO-BRL* die in de maak is, is een goed voorbeeld van hoe je noodzakelijke ontwikkelingen kunt helpen versnellen.

Daarnaast zie je een verschuiving van op zichzelf staande producten naar een eindproduct, een systeem. Industrieel bouwen in allerlei varianten. Het certificeren van een systeem als totaal. Dat is heel interessant, omdat daarmee systeemleveranciers niet bij elke vergunningaanvraag steeds weer opnieuw moeten beginnen. Dat gaat heel veel tijdwinst opleveren. In het Living Lab 040 blijkt welke waarde leveranciers hieraan hechten.”

* KOMO ontwikkelt een nieuwe toevoeging aan alle in gebruik zijnde beoordelingsrichtlijnen over milieudata in het kader van duurzaamheid van gebouwen.

Menu sluiten
KOMO