KOMO stelt onafhankelijke Commissie van Bezwaar in

19-05-2021

KOMO staat als geen ander merk in de bouw voor objectiviteit en betrouwbaarheid. Samen met certificatie-instellingen en schemabeheerders bevestigt Stichting KOMO de kwaliteit van de producten en processen met het KOMO-keurmerk. Onafhankelijke commissies zien toe dat dit ordentelijk gebeurt. Daar wordt nu een nieuwe commissie aan toegevoegd, de Commissie van Bezwaar KOMO.

De onafhankelijke Commissie van Bezwaar is in het leven geroepen, opdat een schemabeheerder of een certificerende instelling bezwaar kan maken tegen beslissingen van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC, zie verderop in dit artikel). De taak van de Commissie van Bezwaar is om te beoordelen of besluiten op de juiste gronden zijn genomen. De commissie behandelt bezwaren tegen besluiten die de KKTC neemt over het aanvaardingsproces van KOMO-beoordelingsrichtlijnen.

De Commissie van Bezwaar is samengesteld uit onafhankelijke leden met diverse achtergronden.

  • Jan Pieter van Dalen, kwaliteits- en risicomanager en directeur/senior consultant bij Bouw Beter B.V. I training, coaching en advies.
  • Erik Hoven, adviseur branchemanagement bij MiSa Advies.
  • Robert-Jan Kwaak (voorzitter), advocaat bouwrecht, partner Construct Advocaten.
  • Gert-Jan van Leeuwen, voormalig directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en docent Bouwregelgeving (kwartiermaker Instituut voor Bouwkwaliteit).
  • Harry Nieman, voorzitter van de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland en kwartiermaker Wkb).

Erik-Jan de Bont, operationeel manager KOMO, treedt op als secretaris.


Robert-Jan Kwaak, advocaat bouwrecht bij Construct Advocaten

We vroegen Robert-Jan Kwaak, advocaat bouwrecht bij Construct Advocaten, naar zijn rol als voorzitter in de commissie.

Robert-Jan Kwaak legt uit: “Mijn rol binnen de Commissie van Bezwaar is er voor te zorgen dat de klachtenprocedure volgens de regels en zorgvuldig verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat elke partij zijn zegje kan doen, dat hoor en wederhoor wordt toegepast. Iedere partij moet aan het einde van de procedure het idee hebben dat zij is gehoord en dat zij naar voren heeft kunnen brengen wat ze van belang vond. De commissie geeft vervolgens een duidelijke gemotiveerd oordeel. Een goede procedure helpt bij het aanvaarden van dat oordeel, ook als die niet in het voordeel van een betrokken partij is.

Mijn 20-jarige ervaring in het bouwrecht komt mij goed van pas bij mijn rol in de Commissie van Bezwaar. Juristen zijn natuurlijk van huis uit minder thuis in technische discussies. Hiermee krijgt de commissie ongetwijfeld te maken. Dat geldt dan weer niet voor bouwrechtjuristen die juist veel ervaring hebben met technische discussies. Ik heb dan ook een warme belangstelling voor de techniek. Niet voor niets heb ik gekozen voor het bouwrecht. De echte technische kennis zit natuurlijk bij de overige leden van de commissie.

Als bouwrechtadvocaat weet ik op mijn beurt -anders dan techneuten- hoe juridische procedures verlopen. Het helpt daarnaast dat ik lange tijd arbiter ben geweest bij KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, red.) en dat ik ook nog twee jaar als bedrijfsjurist hebt gewerkt bij advies- en ingenieursbureau Grontmij, het huidige Sweco. Zo combineer ik het beste van beide werelden in deze functie.”

Taken KKTC

De onafhankelijke KKTC (zie ook deze pagina) toetst de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Op deze wijze borgt de KKTC dat KOMO aan één van haar kerndoelstellingen voldoet: dat alles wat het KOMO-keurmerk draagt ook voldoet aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op bouwmaterialen en bouwactiviteiten. De KKTC kreeg er afgelopen jaar belangrijke taken bij: monitoren van de KiK-tool (zoals KiK-risicowaardering) en waarderen van de certificatieschema’s voor gebruik in de KiK-tool.

" Wij zijn trots dat KOMO nu een onafhankelijke Commissie van Bezwaar heeft met deskundige leden. Het is een belangrijk stap voor onze stakeholders, voor de kwaliteit van de bewijslast en voor de Wkb. "

Ton Jans, directeur KOMO

Procedure

Tegen een besluit van de KKTC kan de indiener binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van dat besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de voorzitter van de Commissie van Bezwaar (p/a Stichting KOMO).

Lees het ‘Reglement Commissie van Bezwaar’ voor meer informatie.

 

Menu sluiten
KOMO