KOMO-certificaat ontsloten via 12Build

11-03-2020

Meer zichtbaarheid van uw KOMO-certificaat

 

KOMO streeft ernaar samen te werken met diverse partijen om de vindbaarheid van KOMO-keurmerken en daarmee KOMO-certificaathouders te vergroten. Zeker nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 2021 ingaat en de bouwsector bewezen kwaliteit moet aantonen. Ook daarom werkt KOMO samen met 12Build, offerteplatform voor de bouw.

In de nieuwe situatie met de Wkb beoordeelt de onafhankelijk kwaliteitsborger, tijdens de bouw tot de oplevering, of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Dat gebeurt met een kwaliteitsborgingsinstrument (KiK!). Hij of zij controleert of de bouwer daadwerkelijk volgens het Bouwbesluit 2012 bouwt en legt dat vast. Voor hem, maar ook voor de bouwer en andere bouwpartijen, is het daarom van groot belang om data over certificaten en kwaliteitskenmerken te kunnen inzien. Dat kan nu in 12Build. Iedereen kan in 12Build filteren op certificaten en beoordelingsrichtlijnen. En zien welke partijen werken met een KOMO-keurmerk. Kijk hoe u informatie over KOMO-certificaten vindt in 12Build en wat u ermee kan in dit instructiefilmpje!

" We willen onze database zo transparant mogelijk maken voor bouwprofessionals. Door samenwerkingen aan te gaan verrijken wij de database. Zo krijgt veiligheid en kwaliteit een platform. "

Jonathan Acis, datamanager 12Build

Vindbaarheid KOMO-certificaten in 12Build

Op zoek naar zekerheid

Nog een verandering vanuit de Wkb is dat de aansprakelijkheid verschuift naar de bouwer, ook na oplevering. De bouwer is daardoor op zoek naar zekerheid. Met een transparante database maakt 12Build kwaliteit zichtbaar o.a. via de KOMO-certificaten.

KOMO-keurmerk voor kwaliteit

Toepassing van KOMO-gecertificeerde producten en processen zorgen ervoor dat de kwaliteitsborger tijd en werk bespaart. Immers gekwalificeerde processen en producten zijn al objectief op kwaliteit getoetst. De bouwsector kan met het KOMO-keurmerk vertrouwen op kwaliteit!

Meer digitaliseringsinitiatieven

  • Stichting KOMO is één van de deelnemende organisaties en ambassadeur van DigiDealGO. Vijfendertig organisaties hebben zich hierin verenigd. DigiDealGO betekent: versnelde, sectorbrede afspraken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw.

En nog steeds onderzoekt KOMO samenwerkingsmogelijkheden om haar data zo goed mogelijk te ontsluiten.

12Build

12Build matcht bouwpartners op expertise en faciliteert een efficiëntere manier van online samenwerken. Van de opdrachtgever tot de hoofdaannemer en van het calculatiebureau tot de bouwspecialist: 12Build verbindt iedereen via hun platform. Zie het artikel over de samenwerking met KOMO op de website van 12Build.

Menu sluiten
KOMO