Pilot voor KOMO-certificering complete prefab-woning

11-12-2023

Nederland staat voor een enorme bouwopgave. De prognose is dat er tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn. Prefab bouwen is hiervoor een van de oplossingen. Martin van Rijn, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, pleitte voor een landelijke toelatingstoets voor conceptueel bouwen vergelijkbaar met de RDW. Volgens hem kan zo’n landelijke toets helpen de Nederlandse woningbouw te versnellen. Om dit te realiseren startte de pilot ‘Type goedkeuring modulaire woningen’.

Wanneer de RDW een bepaald type auto goedkeurt, dan geldt die goedkeuring voor alle exemplaren van dat model en mag deze in het hele land de weg op. Zie hier de overeenkomst met een onafhankelijk goedgekeurde prefab-woning. Dit vormde de aanleiding om de pilot ‘Type goedkeuring modulaire woningen’ te initiëren. De ambitie van deze pilot is een complete prefab-woning KOMO te certificeren volgens de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0903-1 ‘Modulaire Bouwsystemen – Units voor permanent gebruik’. Bij het project zijn betrokken: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, certificatie-instellingen SKH en SKG-IKOB, het Expertisecentrum Flexwonen (projectleider van het project), KiK-kwaliteitsborgers PlanGarant en gBou. en zeven bouwers/fabrikanten van modulaire woningen die zich gaan certificeren.

Barli fabriek
Barli fabriek prefab-woningen

Certificering tot aan de vrachtwagen

Gert-Jan Roelofs is projectleider van de bestaande BRL 0903-1 bij SKH. Deze BRL gaat over de eisen aan modulaire prefab-bouwsystemen, prefab-modules die in de fabriek worden gemaakt. Hij legt uit: “Bouwers/fabrikanten produceren in de fabriek prefab-modules voorzien van gevels, daken en vloeren. Op de bouwplaats worden deze samengesteld tot woningen. De deelnemende bouwers/fabrikanten certificeren zich in eerste instantie voor het huidige KOMO-attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 0903-1.”

Complete prefab-woningen KOMO-gecertificeerd

“Kant-en-klare woningen vragen om een aangepaste BRL”, aldus Gert-Jan Roelofs. “We werken aan de nieuwe BRL 0903-1 om een complete prefab-woning te kunnen certificeren. Zodra de zeven bouwers/fabrikanten zich hebben gecertificeerd op basis van de huidige BRL eind 2023, gaan zij op voor een KOMO-attest met-product-certificaat op basis van de nieuwe BRL voor de complete prefab-woning. Wij streven ernaar dat zij voorjaar 2024 gecertificeerd zijn volgens de nieuwe BRL. Veel conceptwoningbouwers zullen hun voorbeeld volgen, zo vermoeden wij. Bovendien leveren de certificaten in het licht van de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een gerechtvaardigd vertrouwen van kwaliteit.”

Artist impression Prefab woningen
Project Groote Wielen in Den Bosch
Barli bovendeel
Barli fabriek prefab-woningen

Expertisecentrum Flexwonen

Het Expertisecentrum Flexwonen dat ook de projectleider is van de pilot, organiseert vanuit het Platform Modulaire Woningbouw diverse themabijeenkomsten over modulaire woningbouw, denk aan onderwerpen als circulariteit, ontwerpen en hoogbouw. “We zien dat ook architecten deze bijeenkomsten bijwonen,” zegt Wim Reedijk van het expertisecentrum. “Hoewel architecten eerst niet veel op hadden met prefab bouwen, constateren we dat de animo toeneemt. Dat heeft er mogelijkerwijs mee te maken dat ondanks de vaste formats van prefab-woningen er toch voldoende mogelijkheden zijn voor variaties. Bovendien kost het de architect minder ontwerptijd wanneer hij werkt met gecertificeerde modules of complete woningen. Daarmee nemen de risico’s op bouwfouten af en dat is belangrijk onder de Wkb.”

Dit artikel verscheen in ArchitectenPunt Magazine nummer 17 op pagina 188-189.

Menu sluiten
KOMO