Eerste groene KOMO-certificaat naar Renovaid

24-05-2022

Directeur Paul van Loon van Renovaid B.V. ontving het eerste groene KOMO-certificaat voor zijn onderneming op basis van de BRL 7010 uit handen van Oscar van Doorn (directeur SKH) en Ton Jans (directeur KOMO). Dat gebeurde 18 mei op de stand van Renovaid tijdens de Renovatiebeurs in de Brabanthallen. De onderneming laat met het certificaat zien in welke mate er sprake is van hernieuwbare, herwinbare, hergroeibare en gerecyclede grondstoffen in haar KOMO-gecertificeerde product (vulmiddelen voor hout BRL 0807). Wij feliciteren Renovaid van harte met het eerste groene KOMO-certificaat (groen toevoeging vanaf pagina 6)!

Renovaid is een jonge en dynamische onderneming die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en applicatie van preventieve, curatieve en duurzame houtreparatie- en houtrenovatiesystemen voor het behoud en beheer van houtwerktoepassingen, kozijnwerken, timmer- en gevelelementen. In 2017 behaalde Renovaid het KOMO-productcertificaat op basis van de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’.

 


Verantwoordelijkheid nemen

Paul van Loon motiveert zijn keuze voor het groene certificaat als volgt: “Ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Daar kwam in de loop der jaren ook het besef bij dat we kritisch mogen kijken naar grondstoffen en materialen die we gebruiken. Ik heb ervoor gekozen te zoeken naar de mogelijkheid om biobased grondstoffen in te zetten bij de ontwikkeling van reparatiemiddelen in de kwaliteit die mijn klanten gewend zijn. Uit een gevoel van verantwoordelijkheid naar de maatschappij en de wereld om ons heen.”

 

KOMO heeft altijd gestaan voor technische kwaliteit. maar we zijn met de BRL 7010 het begrip kwaliteit anders in gaan richten”, licht Ton Jans toe. “Natuurlijk blijft die technische kwaliteit belangrijk, maar we kunnen nu ook een uitspraak doen over de duurzame kwaliteit van het gecertificeerde product. We hebben als producenten, consumenten en eigenlijk als maatschappij een verantwoording om goed om te gaan met de wereld om ons heen, Rentmeesterschap heet dat. Renovaid draagt haar steentje bij door als eerste KOMO-gecertificeerde partij het hernieuwbaarheidsaddendum toe te voegen aan haar producten. Dus niet alleen de technische kwaliteit, maar ook de duurzame kwaliteit is nu geborgd.”

Oscar van Doorn is verheugd: “Het eerste KOMO-certificaat met hernieuwbaarheidsaddendum! We testen op een eenduidige manier de kwaliteit en voegen nu een onafhankelijke uitspraak over de duurzaamheid van een product toe. Renovaid maakte de keuze om biobased grondstoffen te gebruiken in plaats van grondstoffen uit aardolie producten. Daarmee dragen zij hun steentje bij aan de vermindering van de uitputting van de aarde. Het houten kozijn dat per definitie al een biobased product is, kan nu dus ook gerepareerd worden met een product dat voor zo’n 50% uit biobased materiaal bestaat en weer een heel nieuw leven meegaan zonder te moeten vervangen.”

Ton Jans
directeur KOMO
Oscar van Doorn
directeur SKH

BRL 7010 geeft KOMO-gecertificeerd product groen bewijs

Het KOMO-certificaat bewijst sinds jaar en dag de kwaliteit van producten en processen in de bouw. Met de horizontale BRL 7010 ‘Hernieuwbare, dan wel gerecyclede content van het KOMO-gecertificeerde product’ draagt KOMO bij aan het zichtbaar maken van aspecten als duurzaamheid, CO2-prestaties, levenscyclus en hergebruik. De BRL 7010 past helemaal binnen de trend voor horizontale beoordelingsrichtlijnen. Dit zijn beoordelingsrichtlijnen die breed inzetbaar zijn en voor een groot aantal productgroepen zijn toe te passen als aanvulling op de reguliere (verticale) beoordelingsrichtlijnen. KOMO-licentienemers SKH en SKG-IKOB Certificatie waren betrokken bij de ontwikkeling van deze BRL.

Wijze van beoordelen

In de BRL is vastgelegd aan welke ‘groene’ eisen een aanvrager of houder van een KOMO-productcertificaat aanvullend moet voldoen. Er worden drie aspecten beoordeeld.

  • In welke mate is een product te recyclen? Denk aan metalen en fossiele grondstoffen, zoals olie, gas, mineralen, kalk en gips (niet-hernieuwbaar).
  • In welke mate is een product hernieuwbaar (twee mogelijkheden)?
  • In welke mate is een product hergroeibaar, zoals hout, vlas, stro, hennep, riet, et cetera (biotisch)?
  • In welke mate is een product herwinbaar, zoals grond, zand, leem, klei en schelpen (a-biotisch)?

De score wordt weergegeven op het gebied van recycling en hernieuwbaarheid. Dat gebeurt in vijf klassen, waarbij Klasse 1 de groenste is met meer dan 90% en Klasse 5 de minste groene met 5 tot 10 %. Voor de duidelijkheid: het KOMO-productcertificaat geeft aan dat het product een minimale kwaliteit bezit. De groenverklaring geeft alleen aan in welke mate een product groen is. Hiermee kunnen producenten met een KOMO-productcertificaat zich extra onderscheiden in de markt op het gebied van hernieuwbaarheid en recycling. Het is echter geen vervanging van de milieuprestatieverklaring die voor het Bouwbesluit nodig is. Daarvoor wordt verwezen naar de Nationale Milieudatabase (NMD).

Ook certificeren voor de BRL 7010?

Dat kan. U kunt daarvoor contact opnemen met de bij u bekende certificatie-instelling waarmee KOMO een licentieovereenkomst heeft. Uw product moet natuurlijk al KOMO-gecertificeerd zijn. U kunt dan voor al deze producten in het bezit komen van de aanvullende groene verklaring uit de horizontale BRL 7010. De certificatie-instelling bepaalt uit welk percentage hernieuwbare en recyclede content het product is samengesteld. Na het toelatingsonderzoek waaruit blijkt dat het product van de KOMO-certificaathouder aan de eisen van de BRL 7010 voldoet, ontvangt de certificaathouder het groene certificaat. Daarna is er een jaarlijkse controle.

Duurzaam bouwen start met kwalitatief goed bouwen. Daarbij hoort ook de keuze voor hernieuwbare en recyclebare materialen!

Menu sluiten
KOMO