Wkb aangenomen: bent u voorbereid?

14-05-2019

Kwaliteitsborging van voltooide bouwwerk

KiK en KiKCampus helpen u

 

De Eerste Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 aangenomen! Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging is waarschijnlijk op 1 januari 2021 formeel van kracht. Wie dan in de pas wil lopen, moet zich nu al goed voorbereiden. KiK en KiKCampus helpen u daarbij.

 

Niet stilgezeten

De afgelopen periode (er wordt al bijna 20 jaar gesproken over hervorming) is veel in gang gezet in de aanloop naar de Wkb. Zo ondertekenden de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen januari een Bestuursakkoord, is het project ‘Klaar voor kwaliteit’ gestart en de KiKCampus in het leven geroepen. Gerenommeerde partijen uit de bouwbranche ontwikkelden het KOMO-instrument Kwaliteitsborging (KiK).

 

Met KiK werkt u conform Wkb

Een van de veranderingen van de Wkb is dat vanaf de start van het beoogde stelsel in gevolgklasse 1 moet worden aangetoond dat het voltooide bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Dat kan met een instrument dat in ontwikkeling is om toegelaten te worden tot de Wkb. Eén daarvan is KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging). In overleg met de gemeente is toepassing in de gevolgklasse 2 en 3 ook mogelijk.

KiK heeft vier speciale maatwerkmodules in één digitaal platform. Effectief en efficiënt. De hele bouwkolom, van ontwikkelaar tot en met gemeente, kan met hetzelfde systeem werken. Iedereen praat dezelfde taal, want de modules sluiten naadloos op elkaar aan. Met KiK toont u aan dat u bij nieuwbouw en renovatie voldoet aan private eisen, projecteisen en aan alle bouwregelgeving. Bekijk de video met heldere uitleg over KiK.

Maar liefst 30 (branche)organisaties ondersteunen KiK. Gerenommeerde partijen als AFNL, BRIS, Building Changes, CROW, Kiwa, ISSO, SKG-IKOB, SKH, STABU en KOMO helpen met de implementatie van KiK.

 

KiKCampus biedt u hulp

De KikCampus zorgt ervoor dat u snel en goed aan de slag kunt met het generieke Wkb-kwaliteitssysteem KiK. Of u nou bouwer bent, gemeente, ontwikkelaars, voorschrijver of kwaliteitsborgers bent. De KiKCampus biedt u niet alleen technische inhoudelijke ondersteuning, ook op organisatorisch gebied. Resultaat: u handelt snel conform de nieuwe regelgeving en u werkt efficiënt samen met uw partners in de bouwkolom.

 

Hulp nodig?

Wilt u aan de slag met KiK en geholpen worden door de KiKCampus, neem dan contact met ons op via 085-902 58 90 of via info@kikcampus.nl.

Menu sluiten
KOMO