Infra Kwaliteit presenteert vernieuwde BRL-en voor KOMO-certificatie in specialistische wegenbouw

12-03-2018

KOMO logo Infra Kwaliteit |

“KOMO-certificaten spelen een belangrijke rol in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Opdrachtgevers gaan er eigenlijk van uit dat je die hebt. KOMO-gecertificeerde bedrijven en gekwalificeerde personen onderscheiden zich immers door vaststaande, steeds opnieuw en objectief getoetste kwaliteit.” Dat zegt Paul Uilenbroek, secretaris van Infra Kwaliteit. In de discipline ‘specialistische wegenbouw’ beheert Infra Kwaliteit vier Beoordelingsrichtlijnen: BRL 9101, BRL 9141, BRL 9142 en BRL 9161. Onlangs zijn de eerste drie genoemde BRL-en geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De eveneens vernieuwde BRL 9161 volgt een dezer dagen.

Actuele aanbestedingsmethodieken

Paul Uilenbroek: “Deze BRL-en, die al lange tijd bestaan, hadden in de loop der jaren wel kleine updates ondergaan, maar waren nu toe aan een grondige revisie. Dat heeft met name te maken met de huidige aanbestedingsmethodieken in de infrastructuur. In hun vernieuwde vorm sluiten ‘onze’ BRL-en daar naadloos op aan en passen ze optimaal in eigentijdse GWW-bestekken. Ook wanneer door de opdrachtgever bijvoorbeeld eisen worden gesteld ten aanzien van financiering en langjarig onderhoud.”

KOMO-persoonscertificering veel gevraagd

“Stichting Infra Kwaliteit examineert zelf voor de aan de BRL gerelateerde persoonscertificatie op basis van de BRL-en 9101 (aanbrengen van verkeersmaatregelen), BRL 9142 (appliceren van wegmarkeringsmaterialen) en BRL 9161 (het plaatsen van geleiderail). Daar is heel veel vraag naar. Vrijwel elke dag wordt wel een examen afgenomen. En bij een gunstig resultaat het persoonscertificaat toegekend. Daardoor kunnen we instaan voor de kwaliteit van de geëxamineerde personen en wordt de kwaliteit en veiligheid in de wegenbouw verder bevorderd,” aldus Uilenbroek.

Onderscheid moet er zijn

In totaal zijn er zo’n 95 KOMO-certificaathouders in de specialistische wegenbouw op basis van de door Infra Kwaliteit beheerde BRL-en. “Dat zijn bedrijven die investeren in veiligheid en kwaliteit en dat onomstotelijk aantonen door middel van KOMO. Daarmee onderscheiden ze zich nadrukkelijk van concurrenten die dat niet kunnen. Gecertificeerde bedrijven en medewerkers voldoen aan objectieve kwaliteitseisen, zowel wettelijke als markt- en project specifieke. Onderscheid moet er zijn: op een KOMO-gecertificeerde infra aannemer kun je bouwen.”

Missie van Infra Kwaliteit

De stichting Infra Kwaliteit is in 2014 opgericht en is de handelsnaam van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW). Infra Kwaliteit bevordert de kwaliteit en veiligheid in de specialistische wegenbouw. Met behulp van KOMO-certificering van specialistische wegenbouwers via BeoordelingsRichtLijnen (BRL), zet Infra Kwaliteit zich in voor borging en optimalisering van de kwaliteitsstandaard. KOMO- certificering stimuleert wegenbouwbedrijven om aan de strikte normen te voldoen. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van het wegproduct en een grotere veiligheid voor zowel weggebruikers als wegwerkers.

Menu sluiten
KOMO