KOMO-BRL’en weer opgenomen in STABU-catalogus

22-07-2020

Producten en processen met KOMO-keurmerk ontsloten via databases

Ketenstandaard neemt vanaf september van dit jaar KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) geleidelijk weer op in de STABU-systematiek. Daarmee worden de KOMO-(attest-met-)productcertificaten en KOMO-procescertificaten weer ontsloten. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de KOMO-certificaathouders. Zeker omdat STABU nu gefuseerd is met Ketenstandaard en hierdoor een sterk fundament vormt op gebied van standaardisatie voor de Burger-en Utiliteitsbouw en bouw- en installatiesector.

KOMO zoekt voortdurend naar manieren om data van KOMO-BRL’en en KOMO-certificaten te delen via relevante kanalen. Een belangrijk pluspunt voor de KOMO-certificaathouder, want een goede vindbaarheid maakt het voor de bouw- en infraketen gemakkelijker om producten en processen met een KOMO-keurmerk voor te schrijven en in te kopen.


KOMO-online

Data vanuit KOMO-online gekoppeld

KOMO ontwikkelde het digitale platform KOMO-online waarin BRL’en digitaal ontsloten worden en de bijbehorende KOMO-certificaten gepubliceerd. KOMO-online, dat sinds oktober 2019 is te raadplegen, heeft een directe link met de databases van Bouwbesluitonline.nl en KennisID. En straks dus ook met STABU-bestekspecificaties. Vanwege de grote hoeveelheid KOMO-BRL’en gebeurt de invoering in de STABU-systematiek stukje bij beetje.

Op het moment dat een KOMO-BRL in de STABU-systematiek is opgenomen, worden de betreffende bestekspecificaties verwijderd van Openspecificaties.nl. Op deze manier ontstaan er geen tegenstrijdigheden tussen deze systemen. Dit betekent ook dat KOMO tegen die tijd stopt met de publicatie van haar bestekspecificaties op Openspecificaties.nl en KOMO-online.nl.

KOMO werkt nog aan een koppeling met de databases van ZeeBoer en de Twee Snoeken. Op een later tijdstip hoort u hier meer over.

STABU: actuele data voor de bouw

De STABU-systematiek ontsluit data voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces. Met deze data kan de gebruiker zowel bestekken maken als complete gebouwdossiers. Bovendien zijn de data uitstekend geschikt voor BIM (Bouwinformatiemodel).

Het STABU-team houdt de data actueel om aan te kunnen blijven sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. De STABU-systematiek levert op deze manier ook een belangrijke bijdrage aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en circulair bouwen.

KOMO-keurmerk een goede zaak

Met het gemak van KOMO-online en de koppelingen met andere relevante databases kan de bouw en infra rechtstreeks ‘schakelen’ met alles wat geleverd wordt onder KOMO. Dat is een goede zaak want als er KOMO op staat, voldoet het geleverde aan alle geldende kwaliteitseisen van zowel marktpartijen als overheden. Het KOMO-certificaat bewijst zijn waarde, ook als het gaat om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) én de gewijzigde bewijslast voor de bouwer.

Menu sluiten
KOMO