As-built-label toegevoegd aan KOMO-procescertificaat BRL 2826-00

05-10-2023

De laatste ontwikkeling rondom certificering in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de toevoeging van het as-built-label aan het KOMO-procescertificaat op basis van de BRL 2826-00. Het is de eerste BRL die leidt tot dit KOMO-procescertificaat met as-built label. De BRL 2826-00 betreft ‘de realisatie en instandhouding stapelbouwconstructies’. Denk hierbij aan specialistische werkzaamheden als metselen, lijmen en voegen van metselwerk.

Komst Wkb vraagt om as-built-kwaliteit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, per 1 januari 2024) heeft als belangrijk doel de ‘as-built-kwaliteit’ te verbeteren, de daadwerkelijke kwaliteit van een gebouw bij oplevering. Een kwaliteitsborger controleert deze as-built-kwaliteit en geeft een verklaring af aan het bevoegd gezag dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gebouw aan de bouwregelgeving voldoet.

Komst Wkb vraagt om as-built-kwaliteit
Komst Wkb vraagt om as-built-kwaliteit

As-built-kwaliteit telt

De kwaliteitsborger wil van zíjn bouwproject een hard bewijs dat de werkzaamheden op de bouw goed zijn gegaan: de as-built-kwaliteit. Krijgt hij dat bewijs niet aangeleverd, dan verzamelt hij dat zelf bij zijn fysieke controle(s). Het gevolg is oplopende kosten van kwaliteitsborging.

KOMO kent bijvoorbeeld beoordelingsrichtlijnen als bewijs van vertrouwen in een goed product of in een goede verwerking (het proces). Beoordelingsrichtlijnen voor producten richten zich veelal op het aantoonbaar beheersen van het productieproces in de fabriek en de prestaties van het geproduceerde product. Echter een goed product dat onjuist wordt aangebracht, functioneert alsnog onvoldoende. Beoordelingsrichtlijnen voor processen richten zich dikwijls op het aantoonbaar correct verwerken van deze producten inclusief bijbehorende (wettelijke) eisen op de bouwplaats: de kwaliteitsregelingen voor bouwprocessen.
Het KOMO-procescertificaat met as-built-label voegt hier een essentieel aspect aan toe, zeker gezien de komst van de Wkb. Het geeft ook vertrouwen in de juistheid van het bewijs dat de certificaathouder aanlevert over de geleverde as-built-kwaliteit.

KOMO-procescertificaat met as-built-label: kwaliteit zoals beloofd

SKG-IKOB Certificatie ontwikkelde de mogelijkheid om met het KOMO-procescertificaat BRL 2826-00 de as-built-kwaliteit aan te tonen van een specifiek gerealiseerd bouwwerk: het bewijs van geleverd vakwerk! Het is dan ook een verdere opwaardering van het vertrouwde KOMO-procescertificaat BRL 2826-00. SKG-IKOB ziet toe op het bewijs dat de certificaathouder levert (en dat baseert op controles voor, tijdens en na de uitvoering) van de as-built-kwaliteit. Dat doet de certificatie-instelling via onaangekondigde controles op de bouwplaats en dossierbeoordelingen.

 


As-built-kwaliteit verbeteren |

Hoe krijgt de KOMO-certificaathouder het as-built-label?

Een certificaathouder BRL 2826-00 moet de controles van zijn interne kwaliteitsborging structureel en gestructureerd overleggen aan de opdrachtgever of –indien die daartoe opdracht geeft– rechtstreeks aan de kwaliteitsborger. Hij doet dit gestructureerd bij ieder project op de wijze die de BRL voorschrijft.

Er zijn geen aanvullende eisen. Het certificaat blijft aangeduid worden als KOMO-procescertificaat en voor de herkenbaarheid krijgt het certificaat een aanvullend ‘het as-built-label’ op het voorblad.

Dit wijzigt niets aan het certificatiemerk, dus de certificaathouder hoeft in zijn documentatie niets aan te passen.

Menu sluiten
KOMO