KOMO in beeld

10-09-2023

Infographics verhelderen de KOMO-systematiek

Beelden zeggen meer dan woorden, is het gezegde. Dat vinden wij ook. Daarom hebben wij een drietal infographics gemaakt die op heldere wijze de KOMO-systematiek uiteenzetten.

  1. KOMO-certificaten
  2. Het proces van KOMO-certificering
  3. Het proces van totstandkoming van Beoordelingsrichtlijnen

1  KOMO-certificaten

Welke typen certificaten kent KOMO? Van KOMO-productcertificaat tot KOMO-managementsysteemcertificaat; alle typen KOMO-certificaten kort toegelicht. Lees meer over certificeren op deze pagina.

Infographic KOMO-certificaten

2  Het proces van KOMO-certificering

Welke stappen doorloopt u wanneer u het KOMO-keurmerk wilt voeren voor een product, een bouwsyteem, een realisatieproces, een dienst of een managementsysteem? Lees meer over het proces van KOMO-certificering op deze pagina.

Het proces van KOMO-certificering’

3  Het proces van totstandkoming van Beoordelingsrichtlijnen

Stel er bestaat nog geen beoordelingsrichtlijn voor het product, het bouwsysteem, het realisatieproces, de dienst of het managementsysteem dat u wilt certificeren. Hoe komt dan zo’n beoordelingsrichtlijn tot stand? Lees meer over het proces van totstandkoming van Beoordelingsrichtlijnen op deze pagina.

Infographic Het proces van totstandkoming van Beoordelingsrichtlijnen’

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@komo.nl of bel ons via 085-4862420.

Menu sluiten
KOMO