Filmpje uit Den Haag: Wkb ervaring opdoen is urgent

03-12-2019

KiKCampus bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag op 4 november 2019. | Nu meedoen aan ervaringsprojecten Wkb!

“Wie niet meedoet aan de proefprojecten in het kader van de Wkb, staat straks opeens voor voldongen feiten. Want: de Wkb gaat door en is per 1 januari 2021 van kracht. Dan moet je weten hoe je aan de nieuwe regelgeving kunt voldoen. En wat de sterk vergrootte aansprakelijkheid van de aannemer inhoudt.” In het Haagse perscentrum Nieuwspoort waren velen het met elkaar eens: als bouwbedrijf meedoen aan de Wkb-ervaringstrajecten ‘Klaar voor Kwaliteit’ is meer dan urgent. Bekijk het filmpje.

Klaar voor kwaliteit?
Op initiatief van de KiKCampus discussieerden op 4 november jl. vertegenwoor­digers uit de bouwkolom en andere betrokkenen over de Klaar voor kwaliteit-proefprojecten. Onder andere Chris Kuijpers, de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK). Maar ook Jaco Uittenbogaard, directeur AFNL, Titia Siertsema, voorzitter NVTB en implementatiemanager Wkb, Albert Vermuë, directeur leefomgeving bij VNG en Else Poortvliet, voorzitter van Vereniging BWT Nederland. Allen waren, samen met zo’n 60 andere bezoekers, aanwezig in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Mis de boot niet
“Wij roepen bouwers die zijn aangesloten bij onze federatie, maar ook andere aannemers, op om mee te doen aan de Klaar voor kwaliteit-trajecten van het ministerie van BZK. Oefenen met de Wkb, oefenen met kwaliteitsborging – anders mis je de boot en kun je straks misschien niet aan de wetgeving voldoen. Het is jammer dat nog niet iedereen in de sector deze urgentie onderkent, aldus Jaco Uittenbogaard van AFNL. ”
“Daar komt dit nog bij,” merkte KOMO-voorzitter Henry Meijdam op, “door mee te doen aan Wkb-ervaringsprojecten kun je als bouwbedrijf, samen met partners in de bouwkolom, nu nog invloed uitoefenen op hoe kwaliteitsborging conform de Wkb in de praktijk zal gebeuren. Straks kan dat niet meer. Dan is er sprake van voldongen feiten en moet je je volledig voegen naar wat partijen die nu wel deelnemen voor jou hebben uitgestippeld.”

Zo kunt u als bouwer ook meedoen
Om problemen te voorkomen kunnen bouwbedrijven (maar ook ontwikkelaars, voorschrijvers, kwaliteitsborgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht!) nu meedoen aan een van de Wkb-ervaringstrajecten en zo klaar te zijn voor de nieuwe werkelijkheid in de bouw: Klaar voor kwaliteit. Meer weten & ook instappen? Neem dan contact op met de KiKCampus. De KiKCampus begeleidt u bij deelname aan Wkb-proefprojecten. Bovendien helpt zij u bij de wettelijk verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ voor kwaliteitsborging. Waarmee u risico’s, verantwoordelijkheid en bewijslast effectief kunt managen.

Menu sluiten
KOMO