Houtbouwers van NBvT gaan voor KOMO-certificaat én duurzaamheid

18-05-2022

Wist u dat de leden van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) KOMO-gecertificeerd zijn voor aantoonbare kwaliteit? Dat is een vereiste om lid te worden van de NBvT. De 200 lid-bedrijven* zijn producenten van houten kozijnen, deuren, trappen en houtbouwsystemen.

De NBvT stimuleert en promoot daarnaast het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. De leden moeten er een schepje bovenop doen: naast KOMO-certificering ook voldoen aan duurzaamheid via FSC-, Keurhout– en STIP-goedgekeurde certificatiesystemen. De sectie Houtbouwsystemen (HoutbouwersNL) van de NBvT stimuleert dit met het Keurmerk HoutbouwersNL. Daartoe voert de NBvT momenteel een campagne. Meer dan vijftig producenten van houtskeletbouw, CLT, modulebouw en dak- en gevelelementen scharen zich al achter dit initiatief van HoutbouwersNL.

Wkb en certificering

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het vooruitzicht speelt certificering een voorname rol. Ook in de houtbouw. Het KOMO-certificaat levert een bijdrage aan de mate van risicobeheersing van het kwaliteitsborgingsproces. De kwaliteitsborger kan vertrouwen op gecontroleerde en betrouwbare elementen en bouwdelen van hout

Het KOMO-certificaat zoals hier bedoeld is een KOMO-attest-met-productcertifcaat. Dit is een kwaliteitsverklaring die de prestaties in de toepassing (met andere woorden: in het bouwwerk of een deel daarvan) beschrijft van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem. Dit KOMO-certificaat verklaart daarnaast dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de wettelijke eisen volgend uit het Bouwbesluit plus aanvullende eisen in de beoordelingsrichtlijn.

Mariëtte Willems, technisch secretaris van de sectie Houtbouwsystemen

Sectie Houtbouwsystemen

Technisch secretaris van de sectie Houtbouwsystemen Mariëtte Willems licht de aspiraties van HoutbouwNL toe: “Onze leden leveren duurzame en kwalitatief hoogwaardige elementen en bouwdelen. Bouwen met KOMO-gecertificeerde producten en processen helpt de bouwer én de kwaliteitsborger onder de Wkb. Aantoonbare kwaliteit zorgt namelijk voor een lager risicoprofiel. Dat bespaart de kwaliteitsborger kostbare tijd voor inspectie en controle. De kosten voor kwaliteitsborging gaan daarmee omlaag. Bovendien helpt het de aannemer zijn bewijslast te managen.

We voegen hier een duurzaamheidsbewijs aan toe met FSC-, Keurhout- en STIP-goedgekeurde certificatiesystemen. HoutbouwersNL-bedrijven onderscheiden zich door hun expertise en jarenlange ervaring. Zij werken samen met deskundige partners aan hoogwaardige producten en bouwsystemen. De duurzame en kwalitatief geborgde bouwmethoden en het vakmanschap van onze leden laten wij met HoutbouwersNL aan de markt zien.

Stappen vooruit

Begrippen als circulariteit of duurzaam bouwen zien we dagelijks in het nieuws. Het is evident dat we anders moeten omgaan met grondstoffen, goederen, productie, vervoer etc. om klimaatverandering tegen te gaan en gezond te kunnen leven. Dat geldt zeker ook voor de bouwbranche. Houtbouwsystemen zijn flink in opmars omdat ze bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en passen binnen de trend van industrieel en flexibel bouwen.

De NBvT zet met de duurzaamheidscertificatiesystemen nu constructieve stappen naar de toekomst!”

 

* Aspirant-leden krijgen een jaar de tijd om het gewenste KOMO-certificaat te halen.

Menu sluiten
KOMO