Alles vinden met het KOMO-keurmerk. Snel en makkelijk!

01-05-2018

Via de KOMO-keurmerk checker vindt u snel alle producten, bouwprocessen en diensten met het KOMO-keurmerk. U kunt ook zoeken op bedrijfsnaam, de naam van het certificaat of attest, of op de corresponderende Beoordelingsrichtlijn (BRL). Zo heeft u snel en gemakkelijk zekerheid over ‘kwaliteit zoals beloofd’. Want alles wat u vindt in de KOMO-keurmerk checker is gegarandeerd objectief en succesvol op kwaliteit getoetst.

Zeker zijn van KOMO kwaliteit
Als iets is voorzien van het KOMO-keurmerk betekent dat: aan alle relevante kwaliteitseisen, vermeld in de BRL, wordt bewezen voldaan. Dat is keer op keer onderzocht en vastgesteld. KOMO-kwaliteit is beschikbaar in grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, processen en diensten in de bouw- en infraketen. Via de KOMO-keurmerk checker kiest u het beste wat in de markt te koop is. En bent u zeker van KOMO kwaliteit.

75.000 audits, testen en controles per jaar
Onafhankelijke deskundigen (de zogenoemde certificatie-instellingen) voeren per jaar 75.000 audits, testen en controles uit om na te gaan of het KOMO-keurmerk mag worden afgegeven en/of om vast te stellen dat nog steeds aan alle eisen wordt voldaan. Dat betekent ieder jaar 600.000 manuren specialistenwerk. Dat geeft vertrouwen. Het KOMO-keurmerk is dan ook omgeven door zekerheden die u de kwaliteit bieden zoals die is beloofd. Zijn er onverhoopt toch eventuele problemen met een product, bouwproces, dienst of persoon met het KOMO-keurmerk, dan zal de betreffende certificatie-instelling uw vraag in behandeling nemen.

Met KOMO voldoet alles aan de eisen
KOMO is geen overheidsorgaan, maar een 100% onafhankelijke, private stichting. Alles wat het KOMO-keurmerk draagt, is objectief getoetst ten aanzien van de wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), het Drinkwaterbesluit (eisen drinkwaterleidingen, legionellapreventie) en Environmental Product Declarations (EPD, LCA). Bovendien bewijst het KOMO-Keurmerk dat geheel wordt voldaan aan specifieke, professionele markt- en/of projecteisen in de bouw- en infrasector. Vind de KOMO-kwaliteit die u zoekt.

Menu sluiten
KOMO