“BRL 2506 hét ijkpunt voor kwaliteit recyclinggranulaat in infrasector”

19-03-2018

“Puinrecyclingbedrijven die KOMO-certificaten bezitten op basis van BRL 2506 zijn bedrijven die veel over hebben voor de beste productkwaliteit. Zowel ten aanzien van gradering als ten aanzien van (milieu)eisen voor productsamenstelling. Daarom vragen publieke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, om levering onder certificaat. En zij willen het certificaat of de certificaten vaak van tevoren overgelegd hebben. Want BRL 2506 is hét ijkpunt voor de kwaliteit van recyclinggranulaten.”

Ronald Blok (Dura Vermeer): “KOMO is aantoonbaar voldoen aan alle eisen”

Dat zegt Ronald Blok, adjunct directeur van Dura Vermeer Reststoffen BV in Cruquius. “Dat is terecht, want het behalen van het KOMO-certificaat is bepaald geen vrijblijvende zaak. Het certificeringstraject is intensief en de productcontroles door onafhankelijke laboratoria lopen permanent door. Certificering voor BRL 2506 vergt dan ook behoorlijke investeringen. Daar staat tegenover dat je aantoonbaar en volledig kunt voldoen aan de eisen die door de grote opdrachtgevers worden gesteld. En daarmee kwaliteitsgaranties kunt geven die grote, kleinere én spraakmakende opdrachten mogelijk maken.”

250.000 ton granulaat onder KOMO-certificering BRL 2506

Zo’n spraakmakend werk is de renovatie, verbreding en verlenging van de start- en landingsbanen van Lelystad Airport, inclusief de aanleg van vliegtuigopstelplaatsen en een gloednieuwe rondbaan. Over die laatste baan kunnen vliegtuigen naar en van de terminal taxiën. Dura Vermeer verwerkte in dit project onder andere 250.000 ton granulaat, voorzien van KOMO-keurmerken op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten (BRL2506). “Wij tekenden ook voor het meerjarig onderhoud van dit project, voor een periode van ten minste 10 jaar,” aldus Ronald Blok. “Dat doe je alleen wanneer je zeker weet dat alles volgens algemeen aanvaarde normen aantoonbaar goed zit. Met andere woorden: met de zekerheid van KOMO-certificatie. De meerwaarde van KOMO werkt dus zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Niet alleen op Lelystad Airport maar bij ieder project in de Grond-, Weg- en Waterbouw (infrastrucutuur).”

140 certificaathouders BRL 2506

Nederland telt 140 certificaathouders op basis van de BRL 2506. Dit kunnen zowel leden zijn van brancheorganisatie BRBS Recycling (Branchevereniging Breken en Sorteren) als van de BMR (Branchevereniging Mobiele Recycling). De Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506, die gesplitst is in 2506-1 en 2506-2, wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten. De Stichting zegt over de door haar beheerde BRL: ‘Per jaar komt er circa 23 miljoen ton aan steenachtige afvalstoffen (puin) vrij. Dit materiaal wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en kan vervolgens worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Het is van groot belang dat wordt geborgd dat recyclinggranulaat voldoet aan de strenge milieu- en civieltechnische eisen. De Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 Recyclinggranulaten (BRL2506) geeft de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn specifieke regels gericht op het voorkómen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.’

Vind certificaathouders BRL 2506 Recyclinggranulaten

KOMO-certificaathouders BRL 2506 Recyclinggranulaten vinden? Zoek ze snel op via de KOMO-keurmerkchecker.

Menu sluiten
KOMO