KOMO-certificaat BRL 5029 biedt bouwers straks grote voordelen

22-05-2019

Bastiaan Benz, directeur SKG-IKOB

Er is een nieuwe BRL in de maak: de BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer.

“Het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 biedt aannemers onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) grote voordelen”, zegt Bastiaan Benz, directeur van de certificatie-instelling SKG-IKOB in Geldermalsen. “Aannemers kunnen opdrachtgevers geld besparen doordat minder toezicht van de externe kwaliteitsborger nodig is. En tegelijk faalkosten beslissend verlagen.”

 

Kwaliteitscontrole door bouwer

Benz: “Met een BRL 5029 certificaat kunnen aannemers optimaal samenwerken met kwaliteitsborgers, omdat die laatsten dan weten dat de gecertificeerde bouwers hun kwaliteit op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier zelf controleren. Maar ook omdat zij risico-gestuurd opereren, terwijl hun werksystematiek precies aansluit op de BRL 5019 voor kwaliteitsborgers (‘Kwaliteitsborging in bouw en infra’).” Het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 is er dus speciaal voor bouwers die hun marktkansen onder de Wkb willen optimaliseren. Om zo te profiteren van de nieuwe marktomstandigheden.”

 

Subcontractors en toeleveranciers

“De BRL 5029 verkeert nu nog in een pilotfase, in een voorstadium. Als er praktijkervaring mee is opgedaan kan het College van Deskundigen hem definitief vaststellen”, geeft Benz aan. “Onderdeel van de BRL 5029 zal zeker zijn dat de aannemer in de positie komt dat hij zijn subcontractors en toeleveranciers kan controleren op kwaliteitsaspecten. Subcontractors die beschikken over een KOMO-procescertificaat hebben dan voorkeurspositie. En toeleveranciers met producten die voorzien zijn van een KOMO-productcertificaat eveneens. Want KOMO betekent: kwaliteit zoals beloofd, herhaald en objectief getoetst. En dus een bijdrage aan betere bouwkwaliteit.”

 

Besparen op verzekeringspremies

“Met een KOMO-certificaat BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer beperkt een bouwbedrijf het risico op aansprakelijkheid. Dat is belangrijk, want met de Wkb zijn bouwbedrijven, ook in de infra, volledig verantwoordelijk voor alles wat zij bouwen. Twintig jaar lang, vanaf het moment van definitieve oplevering,” stelt Bastiaan Benz. Daarnaast besparen bouwers met een KOMO-certificaat BRL 5029 op hun verzekeringspremies en zorgt het werken volgens een vastgelegde (en steeds getoetste) werksystematiek beslist voor meer efficiency.

 

Volg de ontwikkeling van BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer.

 

In het kort

Menu sluiten
KOMO