Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk

Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Keer op keer opnieuw. Met KOMO weet je het zeker: dit is kwaliteit zoals beloofd.

KOMO. Kwaliteit voor bouw en infra

Wat is de betekenis van het KOMO-keurmerk? Het KOMO-keurmerk is hét keurmerk voor de bouw en infra.
Bekijk het filmpje en ontdek zelf de meerwaarde van KOMO voor elk infra-, bouw-, verbouw- en renovatieproject!

Blog - Meer over bouwkwaliteit

Alle artikelen

DigiDealGO: digitalisering bouwsector beslissend versnellen

17-04-2019

Vijfendertig organisaties bekrachtigden op 11 april jl. in Den Haag hun commitment aan DigiDealGO. DigiDealGO betekent: versnelde, sectorbrede afspraken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Afspraken die het mogelijk maken om gegevens rond het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten. KOMO is één van de deelnemende organisaties. Lees hier waarom en wat DigiDealGO bijdraagt aan De Bouwagenda.

Klaar voor Kwaliteit: proefprojecten in aanloop naar de Wkb

25-03-2019

‘Klaar voor Kwaliteit’ is de naam van een breed gedragen serie proefprojecten, ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. De proefprojecten dienen ertoe kwaliteitsborging conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te beproeven in de praktijk. In 10 ‘koploper’gemeenten zal de bouwkolom, samen met het bevoegd gezag, bouwprojecten uitvoeren op een manier alsof de Wkb én de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KOMO is bij dit alles nauw betrokken.

ArchitectenPunt: ‘Vraag naar KOMO-procescertificatie groeit door Wkb’

21-02-2019

Door de aanstaande komst van de Wkb neemt de vraag naar KOMO-procescer­tificatie nog verder toe, meldt het Jaarboek 2019 van ArchitectenPunt. Want: ‘In het nieuwe stelsel draait alles om het aantoonbaar maken van geborgde kwaliteit.’ Niet alleen van de te verwerken producten, maar juist ook van de wijze waarop deze producten zijn toegepast. Een KOMO-procescertificaat biedt dan zekerheid. Lees meer over KOMO-procescertificatie en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Hoe controleer ik of de gebruikte producten KOMO-keurmerken hebben?

"Vraag altijd om het KOMO certificaat"

Referentie projecten met KOMO gecertificeerde producten

Alle referenties
Menu sluiten
Komo