Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk

Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Keer op keer opnieuw. Met KOMO weet je het zeker: dit is kwaliteit zoals beloofd.

KOMO. Kwaliteit voor bouw en infra

Wat is de betekenis van het KOMO-keurmerk? Het KOMO-keurmerk is hét keurmerk voor de bouw en infra.
Bekijk het filmpje en ontdek zelf de meerwaarde van KOMO voor elk infra-, bouw-, verbouw- en renovatieproject!

Blog - Meer over bouwkwaliteit

KOMO-BRL’en weer opgenomen in STABU-catalogus

22-07-2020

Ketenstandaard neemt vanaf september van dit jaar KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) geleidelijk weer op in de STABU-systematiek. Daarmee worden de KOMO-(attest-met-)productcertificaten en KOMO-procescertificaten weer ontsloten. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de KOMO-certificaathouders. Zeker omdat STABU nu gefuseerd is met Ketenstandaard en hierdoor een sterk fundament vormt op gebied van standaardisatie voor de Burger-en Utiliteitsbouw en bouw- en installatiesector.


Producten en processen met KOMO-keurmerk via databases gemakkelijk voor te schrijven
Lees meer

KOMO anticipeert op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving

14-07-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde eind mei de nieuwe ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vast op 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus voor alle partijen in de bouw, ook voor KOMO. Een gesprek met Ton Jans, directeur KOMO.


Bouwen met KOMO-keurmerk bewijst kwaliteit
Lees meer

Nieuwe KOMO-BRL 5212-3 voor monumentenmarkt

09-07-2020

De nieuwe KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) 5212-3 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten’ is een feit! Bij de ontwikkeling van deze BRL zijn ook de richtlijnen van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en van ERM geïncorporeerd en goedgekeurd. De stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg), de branchevereniging Zinkmeesters, certificatie-instelling SKG-IKOB en KOMO zijn betrokken bij de BRL.

Monumentale gevels
Lees meer

Referentie projecten met KOMO gecertificeerde producten

Alle referenties
812378-812379 van Hoof Bergeijk DSC_1949.klein

Hotel Beukenhof omgebouwd tot appartementen, Bergeijk


Lichtstraat van Luxlight
Lees meer
Menu sluiten
Komo